konieczne współpłacenie co to znaczy

Co to jest Konieczne jest współpłacenie za usługi medyczne. Co znaczy: współpłacenie za usługi.

Czy przydatne?

Konieczne jest współpłacenie za usługi medyczne definicja

Co znaczy:

95 proc. szpitali ma nadwykonanianiezbędne jest współpłacenie za usługi medyczne

W Polsce 95 procent szpitali ma nadwykonania, a to znaczy, iż mają wolne moce przerobowe. Wprowadzenie w takiej sytuacji współpłacenia za usługi wydaje się jak w najwyższym stopniu uzasadnione, ponieważ ci co zapłacą zostaną przyjęci szybciej.
Krzysztof MotylAutor: Szpital Miejski w BydgoszczyTym bardziej, iż Konstytucja mówi o równym dostępie do usług medycznych, lecz tylko w odniesieniu do środków publicznych. A samo różnicowanie nakładów na zdrowie w zależności od województw, nie mniej jednak te najbogatsze dostają najwięcej, jest jej łamaniem. Współpłacenie zaś zwiększyłoby dostępność do świadczeń bez dodatkowych wydatków ponoszonych poprzez płatnika. Jedynym ryzykiem jest wprowadzenie współpłacenia tam, gdzie moce przerobowe szpitala są wykorzystane w 100 procent i to trzeba aby było odmiennie uregulować. Podobnie prywatyzacja nie powinna być celem, tylko sposobem - narzędziem, które przy racjonalnie funkcjonującym systemie finansowania pozwoli zbilansować działalność szpitala.W ochronie zdrowia należy stawiać konkretne mierzalne cele, ponieważ wtedy wiadomo co należy robić i można mierzyć efekty podejmowanych działań. Na razie nikt nie pyta jaki jest cel reformy. Pacjent ma się cieszyć, iż jest dobrze, iż jest większa dostępność, lecz to nie jest cel. Celem może być z kolei pomniejszenie śmiertelności pacjentów z zawałem skierowanych do leczenia szpitalnego o 30 proc pośrodku pół roku i to, iż taki pacjent trafia do odpowiedniego ośrodka pośrodku godziny.Celem jest poprawa wyznaczników zdrowotnych, na przykład pomniejszenie umieralności noworodków, pomniejszenie zakażeń gruźlicą, czy pomniejszenie liczny zgonów po operacji pęcherzyka żółciowego. I wtedy dopiero można określić co należy zrobić, by takie założenia osiągnąć, czy potrzebnych jest więcej ośrodków, czy lekarzy, czy poprawa w dziedzinie logistyki. I to wszystko można policzyć. Tak jak później można zmierzyć to jaki sukces przyniosły wydane kapitał - mówi Krzysztof Motyl, dyrektor do spraw medycznych Wysokospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.W Kujawsko-Pomorskiem np. wydano 40 mln zł na skrócenie czasu dotarcia do lekarza osób z zawałami serca. I to przełożyło się wprost na pomniejszenie śmiertelności w tych sytuacjach w zakładanym czasie. Celem jest więc to, tak aby pacjent wymagający świadczenia medycznego miał dostęp do niego w akceptowalnym czasie i był leczony w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną. Jeśli więc zakładamy, iż czas oczekiwania na endoprotezę ma wynosić maksymalnie pół roku, to może trzeba zwiększyć źródło finansowania proporcjonalnie do założonej liczby operacji w całym państwie, a tj. przecież policzalne. Jednak to ile płatnik musi mieć pieniędzy, by zrealizować określone przedtem cele, jest ostatnią informacją i dopiero z niej wynika wysokość składki. Nie można mówić, ze nakłady na służbę zdrowia mają wynosić jakąś część PKB, ponieważ to są wartości zmienne.


Czym jest Konieczne jest współpłacenie znaczenie w Leczenie K .