konieczne zróżnicowanie stawek co to znaczy

Co to jest Konieczne jest zróżnicowanie stawek. Co znaczy: stawek Funkcjonowanie ratownictwa.

Czy przydatne?

Konieczne jest zróżnicowanie stawek definicja

Co znaczy:

Ratownictwo medyczne w firmieniezbędne jest zróżnicowanie stawek

Funkcjonowanie ratownictwa medycznego w firmie kapitałowej zależy od odpowiedniej wysokości środków finansowych. Stabilniejszą wydaje się jednostka, która skupiać będzie spore podmioty o profilu ratownictwo medyczne.
Witold DraberAutor: "Głos Wielkopolski"Ustawa o działalności leczniczej ustala warunki, po spełnieniu których zachodzi konieczność przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Równocześnie sama zmiana formuły nie stanowi rozwiązania w przypadku problemów z finansowaniem. Zależne to jest od wysokości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że potrzeby okazują się większe niż środki otrzymywane z kontraktu. Wydaje się jednak, iż dobrym rozwiązaniem prócz odpowiedniego przygotowania rejonów operacyjnych, co leży w gestii wojewody byłoby również zróżnicowanie stawek w zależności od wielkości obsługiwanego obszaru. Obecnie obowiązujący ryczałt za gotowość nie pokrywa w pełni wydatków związanych z ilością wyjazdów, aktualnie notuje się powiększoną liczbę wyjazdów w mieście na przykład zespół „P” (fundamentalny) wykonuje średnio 400 wyjazdów w miesiącu – myślę iż wynika to z rozproszenia liczby karetek na potrzeby powiatu (miejsce wyczekiwania,), gdzie wykonywanych jest ok. 120 wyjazdów (dotyczy to jednej z kilku gmin podpoznańskich). Może to być powiązane z tym, iż w mniejszych miejscowościach łatwiejszy jest kontakt z lekarzem rodzinnym. Wydaje się być słuszną konieczność zróżnicowania stawek w zależności od obsługiwanej populacji i liczby wyjazdów zintegrowanego ratownictwa medycznego (ZRM). Skutkuje to również, iż lekarze ZRM chętniej pracują w małych pogotowiach, gdzie wyjazdów jest zdecydowanie mniej. Równocześnie w przypadku zróżnicowania stawek poprawiłyby się możliwości dokonywania inwestycji poprzez spore stacje pogotowia. Niepewność w dziedzinie funkcjonowania firmy, a więc podmiotu, który nie może generować utraty niesie za sobą również to, iż Ustawa o działalności leczniczej uniemożliwiła na przykład pobieranie zapłaty od osób po spożyciu alkoholu i innych nieuzasadnionych wezwań. Funkcjonowanie podmiotu jako SP ZOZ czy firmy nie wniesie ważnych zmian w razie braku wystarczających środków, firma nie jest gdyż panaceum na wszystkie problemy.


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 200 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Konieczne jest zróżnicowanie znaczenie w Leczenie K .