konieczne przedłużenie umów co to znaczy

Co to jest Konieczne przedłużenie umów z NFZ na 2011 rok. Co znaczy: umów z NFZ na 2011 rok Zarząd.

Czy przydatne?

Konieczne przedłużenie umów z NFZ na 2011 rok definicja

Co znaczy:

Kontraktowanie świadczeń medycznychniezbędne przedłużenie umów z NFZ na 2011 rok

Zarząd Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego zwraca się do Minister Zdrowia o przedłużenie aktualnie obowiązujących umów placówek medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok, przez wzgląd na możliwymi problemami z kontraktowaniem świadczeń.
Bożena JanickaAutor: WPZZarząd Porozumienia popiera stanowisko porady NFZ odnośnie braku czasu na na rzetelne opracowanie zarządzeń, dostosowanie mechanizmów informatycznych i przeprowadzenie procedury kontraktowania, przez wzgląd na przedłużaniem się wydania poprzez Ministra Zdrowia nowelizacji rozporządzeń tak zwany „koszykowych”. Dlatego już dziś mówimy o konieczności przedłużenia dotychczasowych umów na rok 2011 w formie aneksowania przy zachowaniu obecnych, wypracowanych zasad. Prosimy o to, mając na uwadze dobro pacjentów, a więc konieczność zapewnienia im zabezpieczenia ciągłości świadczeń i zaoszczędzenia wszystkim uczestnikom mechanizmu ochrony zdrowia zamieszania w zawieraniu umów w momencie okołoświątecznym. Zwracamy równocześnie uwagę na problemy z treścią nowelizacji rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Proponowane zapisy budzą sporo kontrowersji i mogą stanowić przeszkodę przy zawieraniu nowych umów na 2011 rok. Apelujemy również, by z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć prace nad racjonalnymi i optymalnymi zapisami rozporządzeń koszykowych tak, by dopracować oczekiwane zapisy rozporządzeń, sprostać terminom ustawowym i zagwarantować w przyszłości sposobność terminowego kontraktowania


Czym jest Konieczne przedłużenie umów z znaczenie w Leczenie K .