konieczne obiektywne kryteria co to znaczy

Co to jest Konieczne są obiektywne kryteria podziału środków. Co znaczy: niezbędne są obiektywne.

Czy przydatne?

Konieczne są obiektywne kryteria podziału środków definicja

Co znaczy:

Andrzej Przybysz, dyr. szpitala specjalistycznego, Toruńniezbędne są obiektywne kryteria podziału środków

Andrzej Przybysz, z-ca dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu i uczestnik Forum Polskich Szpitali MedMarket obawia się, iż nowy Minister Zdrowia skupi uwagę na oszczędnościach. W czasie gdy potrzebne są obiektywne kryteria finansowania świadczeń zdrowotnych.
- Jestem sceptykiem i mało oczekuję od nowego Ministra Zdrowia, tym bardziej, iż tryb wyboru wskazuje, iż stanie się on realizatorem wytycznych partii, którą reprezentuje, a ta koncentruje się na jak największym ograniczeniu kosztów – mówi Andrzej Przybysz, z-ca dyrektora Szpitala Miejskiego w Toruniu. - Z jednej strony mamy do czynienia z rosnącymi oczekiwaniami społecznymi w dziedzinie nowych metod leczenia, z drugiej procentowo w stosunku do innych państw, niskimi nakładami na zdrowie, a nowe technologie kosztują. Bezkosztowo można wymusić, na co liczę, obiektywne kryteria finansowania. Uważam, iż kapitał nie są dzielone sprawiedliwie zarówno pomiędzy regionami, jak i wewnątrz regionów. Zyskuje Warszawa, a to chwieje równym dostępem do doświadczeń zdrowotnych. Nasz szpital utworzył oddział neurochirurgiczny. Lekarze, którzy tam pracują, utrzymują kontakty z placówkami warszawskimi. Wiedzą, iż tam są potrzebni do wykonywania płaconych usług ponadlimitowych, ponieważ pojawiły się dodatkowe kapitał, w trakcie gdy u nas nie można wykonać świadczeń powyżej limit, gdyż nie ma na to funduszy.


Zdaniem Andrzeja Przybysza, w okresie kryzysu trudno oczekiwać, iż szpitale otrzymają dodatkowe kapitał. Jego zdaniem błędem jednak była zmiana metody naliczania składki zdrowotnej rolników, gdyż wywołało to mniejsze o mld złotych wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia.


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Konieczne są obiektywne znaczenie w Leczenie K .