konieczne zmiany wycenie co to znaczy

Co to jest Konieczne zmiany w wycenie schorzeń kręgosłupa. Co znaczy: zmiany w wycenie schorzeń.

Czy przydatne?

Konieczne zmiany w wycenie schorzeń kręgosłupa definicja

Co znaczy:

Możliwości finansowe rozbieżne z wiedzą medycznąniezbędne zmiany w wycenie schorzeń kręgosłupa

Leczenie schorzeń kręgosłupa opiera się na ogólnej zasadzie "ograniczenie usztywnienia do minimum", więc aktualny mechanizm wyceny może być uznany za ograniczenie dostępu do nowoczesnego i zgodnego z zasadami aktualnej wiedzy medycznej, leczenia dla chorych.
Prof. Wojciech KlocAutor: Prof Wojciech Klocmechanizm finansowania świadczeń związanych z zabiegami kręgosłupa przed zmianą i po zmianie w dniu 1 lipca 2010 roku niestety nie uwzględnia stopnia skomplikowania zabiegów, ilości zmian i w pierwszej kolejności zróżnicowania stopnia utylizacji wyrobów medycznych wszczepianych pacjentom w okresie zabiegów. Spojrzenie na zróżnicowanie sposobów finansowania zabiegów kręgosłupa w wybranych państwach pozwala zauważyć, iż stosuje się w nich podział na zabiegi fundamentalne i dodatkowe, które umożliwiają sfinansowanie zużycia dodatkowych środków/materiałów wykorzystanych w okresie zabiegów. Stopnie finansowania powinny być w pierwszej kolejności uzależnione od stanu klinicznego pacjenta, a więc rodzaju zabiegu i obecności albo braku powikłań.


Jako potencjalne rozwiązanie proponujemy zmianę finansowania przez wprowadzenie dwóch nowych ekipy JGP uwzględniających poniższe typy zabiegów różnicujących rodzaj zabiegu i sposób jego finansowania uzależniony od stopnia skomplikowania zabiegu, zużycia wyrobów medycznych i wysokości zmian w tej samej ekipie wskazań wedle Klasyfikacją ICD 10 i medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence-Based Medicine - EBM). Proponujemy wprowadzenie dwóch nowych grup i wprowadzenie podgruperów dodatkowych, które spowodują zawężenie i precyzyjne ustalenie zakresów zabiegów realizowanych w ustalonych ekipach.


ekipy zostały zaznaczone na podstawie ilości stabilizowanych przestrzeni, zużycia materiałowego implantów, stopnia skomplikowania zabiegu (konieczność zastosowania neuroradiologii i neuromonitoringu - EMG, nowoczesnych technik operacyjnych ortopedycznych, neurochirurgicznych i anestezjologicznych).

Czym jest Konieczne zmiany w wycenie znaczenie w Leczenie K .