konin inwestycje szpitalne co to znaczy

Co to jest Konin: 4,8 mln zł na inwestycje szpitalne. Co znaczy: inwestycje szpitalne Samorząd.

Czy przydatne?

Konin: 4,8 mln zł na inwestycje szpitalne definicja

Co znaczy:

kapitał na wkład własny projektuKonin: 4,8 mln zł na inwestycje szpitalne

Samorząd województwa wielkopolskiego zdecydował o przekazaniu blisko 4,8 mln zł pochodzących z budżetu centralnego Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie jako wkład własny inwestycji mającej na celu poprawę jakości usług medycznych w placówce.
>kapitał stanowią 15 proc. wydatków kwalifikowanych, a więc cała inwestycja wynosi około 32 mln zł, a dofinansowanie unijne około 28 mln zł. Placówka zamierza przeznaczyć środki na wyposażenie oddziałów, które są przenoszone do nowego budynku.

Ze starego budynku do nowego przeniesione będą przede wszystkim oddziały: chirurgii i traumatologii dziecięcej, okulistyczny, laryngologiczny i urologiczny. Później znajdą się tam również oddziały ortopedyczny i traumatologii narządu ruchu i anestezjologii i intensywnej terapii.

W starym budynku mieścić się będą (po remontach): w miejsce chirurgii dziecięcej – oddział leczenia uzależnień poszerzony o leczenie dzieci i młodzieży, w miejsce laryngologii – oddział opieki terminalnej (nowy), w miejsce urologii – oddział wewnętrzny, który zwiększony zostanie o gastroenterologię. Miejsce po laryngologii zajmie na czas remontu oddział dziecięcy.

Nowo wybudowany szpital, będzie miał oddziały kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, wewnętrzny, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji, okulistyki, laryngologii, urologii, chirurgii ogólnej, chorób nerek i dializoterapii, chirurgii jednego dnia i anestezjologii i intensywnej terapii.

Szpital w Koninie jest największym szpitalem w regionie prowadzonym poprzez samorząd województwa wielkopolskiego. Dysponuje 850 łóżkami. W 2009 roku przyjął 40 tys. pacjentów


Czym jest Konin: 4,8 mln zł na znaczenie w Leczenie K .