konin magellan jedyny pożyczką co to znaczy

Co to jest Konin: Magellan jedyny z pożyczką 2,4 mln zł. Co znaczy: 4 mln zł Magellan jako jedyny.

Czy przydatne?

Konin: Magellan jedyny z pożyczką 2,4 mln zł definicja

Co znaczy:

Szpital szuka pieniędzyKonin: Magellan jedyny z pożyczką 2,4 mln zł

Magellan jako jedyny złożył ofertę na udzielenie 2,4 mln zł pożyczki Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie. Spłata kapitału nastąpi w 12 miesięcznych równych ratach w wysokości 200.000 zł. miesięcznie. Spłata pierwszej raty ma być już do 30 września 2010 roku.
Zabezpieczeniem umowy ma być weksel in blanko. Pierwotnie oferty miały wpłynąć do 18 sierpnia, lecz placówka jeszcze modyfikowała siwz. Prowizja za udzielenie pożyczki nie może przekroczyć 3,5 procentSzpital w 2009 roku miał powyżej 133 mln zł przychodów wobec 119 mln zł w roku 2008. Wydatki działalności operacyjnej wyniosły w 2009 roku 137 mln zł wobec 120 mln zł w roku 2008. Utrata netto placówki w 2009 roku wzrosła do powyżej 16 mln zł z 544 tys. zł w roku 2008. Placówka planuje 32 mln zł inwestycji w wyposażenie i sprzęt, przez wzgląd na zakończeniem budowy nowego budynku szpitala. Nowo wybudowany szpital, będzie miał oddziały kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, wewnętrzny, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji, okulistyki, laryngologii, urologii, chirurgii ogólnej, chorób nerek i dializoterapii, chirurgii 1 dnia i anestezjologii i intensywnej terapii. W starym budynku mieścić się będą (po remontach): w miejsce chirurgii dziecięcej – oddział leczenia uzależnień poszerzony o leczenie dzieci i młodzieży, w miejsce laryngologii – oddział opieki terminalnej (nowy), w miejsce urologii – oddział wewnętrzny, który zwiększony zostanie o gastroenterologię. Miejsce po laryngologii zajmie na czas remontu oddział dziecięcy.

Szpital jest największym szpitalem w regionie prowadzonym poprzez samorząd województwa wielkopolskiego. Dysponuje 850 łóżkami. W 2009 roku przyjął 40 tys. pacjentów

Magellan Spółka akcyjna współpracuje z powyżej 500 podmiotami działającymi na rynku medycznym. Klientami firmy są szpitale, spółki farmaceutyczne i dostarczające sprzęt medyczny, i spółki świadczące usługi outsourcingu do szpitali i dostarczające media. Za rok 2009 firma odnotowała zysk netto w wysokości 18,36 mln zł. W roku 2008 wynosił on 16,63 mln zł.


Czym jest Konin: Magellan jedyny z znaczenie w Leczenie K .