konkurs medyczny perły co to znaczy

Co to jest Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY 17.XI. Co znaczy: XI W 2012 roku już po raz szósty.

Czy przydatne?

Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY 17.XI definicja

Co znaczy:

Szósta edycja konkursuKonkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY 17.XI

W 2012 roku już po raz szósty odbędzie się ogólnopolski konkurs podmiotów leczniczych. Kluczowa nagroda – statuetka Perła Eskulapa – to znak rzetelności, profesjonalizmu i zaangażowania w pomoc tym, którzy jej w najwyższym stopniu potrzebują.
Przedsięwzięcie jest skierowane do tych, którzy przez optymalizację wydatków i właściwe sposoby kierowania procesami, inwestycje w reorganizację i modernizację, podnoszenie kwalifikacji zespołu, efektywność kierowania, organizację pracy zapewniają sprawność funkcjonowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą bądź spółki działającej na rynku medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.


Kategorie nominacji obejmują: .

1.Szpitale monospecjalistyczne,

2.Szpitale wielospecjalistyczne – ponad 400 łóżek

3.Szpitale wielospecjalistyczne – poniżej 400 łóżek

4.Kliniki i oddziały kliniczne

5.Oddziały i pododdziały specjalistyczne

6.Niepubliczne zakłady lecznictwa zamkniętego – ponad 400 łóżek

7.Niepubliczne zakłady lecznictwa zamkniętego – poniżej 400 łóżek

8.Niepubliczne zakłady lecznictwa otwartego

9.Publiczne zakłady lecznictwa otwartego

10.Ratownictwo medyczne i transport sanitarny

11.Zakłady lecznicze, rehabilitacja i opieka długoterminowa

12.Poradnie specjalistyczne

13.Stomatologia i protetyka

14.Medyczne laboratoria diagnostyczne

15.Medycyna estetyczna

16.Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

17.Producent artykułów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych

18.Dystrybutor artykułów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych

19.Usługi dla sektora medycznego


Link do strony internetowejKontakt do organizatorów

Czym jest Konkurs Medyczny PERŁY znaczenie w Leczenie K .