konkursy ofert świadczenia co to znaczy

Co to jest Konkursy ofert na świadczenia od 15 września. Co znaczy: świadczenia od 15 września 15.

Czy przydatne?

Konkursy ofert na świadczenia od 15 września definicja

Co znaczy:

NFZ wyda 57 mld zł w roku 2011Konkursy ofert na świadczenia od 15 września

15 września 2010 roku NFZ będzie ogłaszał konkursy ofert dotycząe udzielania poszczególnych świadczeń medycznych w roku 2011. W sumie wydatki świadczeń zdrowotnych mają wynosić w 2011 roku blisko 57 mld zł.

NFZ Jacek Paszkiewicz zwrócił się do dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań w dziedzinie przygotowań do przeprowadzenia postępowań w kwestii zawarcia umów na świadczenia opieki zdrowotnej w 2011 r. To jest konieczne by, wedle przedtem przyjętym harmonogramem 15 września 2010 r. sukcesywnie ogłaszać konkursy ofert w poszczególnych rodzajach świadczeń. Taki termin rozpoczęcia konkursów ofert podyktowany jest koniecznością podpisania umów do 31 grudnia br. w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń od 1 stycznia 2011 r., jak także nowelizacją z dnia 23 lipca 2010 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która w razie niespełnienia poprzez świadczeniodawców warunków dotyczących personelu medycznego albo wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich przeprowadzenie dodatkowego postępowania konkursowego. Rozpoczęcie konkursów ofert z dniem 15 września jest warunkiem ich zakończenia do końca bieżącego roku. Terminy rozpoczęcia konkursów ofert nie dotyczą ratownictwa medycznego, w razie którego niezbędne jest dokonanie niezbędnych zmian legislacyjnych. NFZ na wydatki świadczeń zdrowotnych w ramach migracji ubezpieczonych planuje wydać 2,79 mld zł. Rezerwa na wydatki świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych w 2011 roku zabezpieczona jest na poziomie rezerwy planowanej na rok 2010 i parametru dynamiki nakładów na wydatki świadczeń w oddziałach wojewódzkich NFZ – informuje NFZ.


Czym jest Konkursy ofert na świadczenia znaczenie w Leczenie K .