ratownictwo co to znaczy

Co to jest Kop-Med: 1,5 mln zł za ratownictwo w KW. Co znaczy: ratownictwo w KW Kop-Med z Jaworzna.

Czy przydatne?

Kop-Med: 1,5 mln zł za ratownictwo w KW definicja

Co znaczy:

Usługi ratownicze dla górnictwaKop-Med: 1,5 mln zł za ratownictwo w KW

Kop-Med z Jaworzna ma zabezpieczać lekarskie akcje ratownicze i profilaktyczne w 15 kopalniach Kompanii Węglowej w momencie 24 miesięcy. Wartość umowy holdingu węglowego z podmiotem świadczącym usługi wynosi 1,5 mln zł brutto.
Warunkiem udziału w postępowaniu było zapewnienie 25 lekarzy ekspertów posiadających jedną w wymienionych specjalizacji: medycyna ratunkowa, chirurgia ogólna, chirurgia urazowo – ortopedyczna, dolegliwości wewnętrzne, anestezjologia, medycyna ogólna, medycyna pracy albo kurs z zakresu pierwszej pomocy w ośrodku wskazanym poprzez konsultanta medycznego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Usługi Medyczne Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kuś Mariusz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kop-Med złożył jedyną ofertę w postępowaniu.

Do obowiązków lekarzy należy między innymi udzielanie pierwszej pomocy, pomoc lekarska w okresie akcji ratowniczych, udział w szkoleniach, sprawdzanie stanu zdrowia przed i po podjęciu akcji ratowniczej. Kwota za gotowość była ustalona poprzez Kompanię na poziomie 6 zł brutto za ruch pracowniczy pośrodku dwóch miesięcy. Cena za udział lekarza w akcji ratowniczej została ustalona na 5 zł brutto za godzinę.

Kompania Węglowa jest największą spółką górniczą w Europie. Zatrudnia 60 tys. osób, spółka grupuje 15 kopalni i 5 zakładów. Umiejętność wydobywcza spółki wynosi 40 mln ton węgla rocznie.

Usługi Medyczne Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kuś Mariusz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kop-Med zarejestrowany jest w Jaworzenie przy ulicy ul. Chrzanowska 83.


Czym jest Kop-Med: 1,5 mln zł za znaczenie w Leczenie K .