kościan strata wymusza co to znaczy

Co to jest Kościan: Strata wymusza restrukturyzację. Co znaczy: restrukturyzację utrata Szpitala.

Czy przydatne?

Kościan: Strata wymusza restrukturyzację definicja

Co znaczy:

przypadek finansowa placówkiKościan: Utrata wymusza restrukturyzację

utrata Szpitala Powiatowego w Kościanie po trzech kwartałach 2011 roku wynosi blisko 3 mln zł, aczkolwiek w 2010 roku placówce powiodło się zbilansować. Jej kontrakt z NFZ wynosi ok. 23 mln zł i 12 mln zł na dodatkowe usługi takie jak rehabilitacja, pogotowie ratunkowe, czy AOS.
Zdaniem dyrektora Piotra Lehmanna, placówka w 2012 roku nie ma co liczyć na wyższe finansowanie, a nawet może stracić część dodatkowych kontraktów.


- Dlatego dla ratowania szpitala trzeba sięgnąć po restrukturyzację, która będzie polegała na dopasowaniu liczby pracowników świadczących usługi do wysokości szpitalnych kontraktów, a po drugie na zmianie charakteru ich zatrudnienia – mówi Piotr Lehmann. - W tej chwili > utrata finansowa jest spora, nie mamy wyjścia. To jest zadanie niezmiernie trudne - wymaga dużej odwagi i dużej determinacji w działaniu. Osobiście prowadzę ekonomiczną analizę każdej komórki w szpitalu. Rozmawiam z pracownikami z zarządem szpitala, ordynatorami i kierownikami jednostek, proszę o spokój i zrozumienie. Mamy rezerwy finansowe, więc nie ma sensu dramatyzować, lecz to czas, aby zrobić restrukturyzację szpitala.


Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje Ustawa o działalności leczniczej. Jeżeli szpital wygeneruje stratę, to organ założycielski pośrodku trzech miesięcy musi tą stratę pokryć. Szpital można przekształcić w spółkę prawa handlowego, lecz i tak przed tym procesem należy przeprowadzić restrukturyzację.


Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik świadczeń trzyma się ściśle kontraktu i przez wzgląd na tym kościański szpital nie dostał wypracowanego w 2010 roku 1,1 mln zł za wykonane, dodatkowe świadczenia medyczne. W 2011 roku wartość nadwykonanych świadczeń wynosi prawie 1,9 mln zł. Zdaniem starosty powiatowego w Kościanie Andrzeja Jęcza, gdyby NFZ płacił za świadczenia ponadlimitowe, szpital nie generowałby ujemnego wyniku.


Starostwo Powiatowe w Kościanie w projekcie budżetu na 2012 rok planuje przeznaczyć 3 mln zł na modernizację szpitala, w pierwszej kolejności budowę bloku operacyjnego.


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Kościan: Strata wymusza znaczenie w Leczenie K .