koszalin certyfikat dekra co to znaczy

Co to jest Koszalin: certyfikat ISO od Dekra. Co znaczy: ISO od Dekra Specjalistyczny Zespół.

Czy przydatne?

Koszalin: certyfikat ISO od Dekra definicja

Co znaczy:

Potwierdzenie jakości usług w placówceKoszalin: certyfikat ISO od Dekra

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie dostał ponownie certyfikat jakości od spółki Dekra. Aktualnie zachowuje on ważność do 18 grudnia 2014 roku. Przeprowadzony w grudniu 2011 roku audyt potwierdził zgodność funkcjonującego w placówce SZJ z normą ISO 9001:2008.
Pierwszy certyfikat szpital uzyskał w grudniu 2008 roku. Norma ISO 9001:2008 zastępuje dotychczasową normę ISO 9001:2000 w dziedzinie „Leczenie stacjonarne i ambulatoryjne, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, profilaktyka i promocja zdrowia, medycyna pracy”. W momencie ważności certyfikatu mechanizm kierowania jakością będzie monitorowany poprzez audytorów co roku. Co roku sporządzone zostaną audyty przeglądowe.


Placowka prowadzi oddziału pulmonologiczny z pododziałem gruźlicy na 45 łóżek i pulmonologiczny z pododdziałem chemioterapii na 47 łóżek i zakład pielegnacyjno-opiekuńczy na 27 łóżek. Przy placówce funkcjonuja poradnie pulmonologiczne dla dzieci i dorosłych, torakochirurgiczna, leczenia tlenem, poradnia medycyny pracy.


Kontrakt szpitala chorób płuc z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2012 rok wynosi 10,9 mln zł. Na leczenie szpitalne jest przeznaczone 8,5 mln zł. Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze mają wartość 990 tys. zł, ambulatoryjna opieka specjalistyczna - 1,2 mln zł. Leczenie domowa tlenem ma wartość 188 tys. zł.


Dekra Certification jest międzynarodową spółką specjalizującą się w świadczeniu usług certyfikacyjnych. Sprawdza wykorzystywanie standardów między innymi w przemyśle, produkcji żywności i handlu.


Czym jest Koszalin: certyfikat ISO od znaczenie w Leczenie K .