chcemy komercjalizacji co to znaczy

Co to jest KPP: chcemy komercjalizacji ratownictwa medycznego. Co znaczy: komercjalizacji.

Czy przydatne?

KPP: chcemy komercjalizacji ratownictwa medycznego definicja

Co znaczy:

Stanowisko KPP w kwestii usług medycznychKPP: chcemy komercjalizacji ratownictwa medycznego

Konfederacja Pracodawców Polskich sprzeciwiła się krytyce komercjalizacji ratownictwa medycznego zawartej w oświadczeniu dla premiera, podpisanym poprzez 32 senatorów PO i jednego senatora niezależnego.
w kwestii listu senatorów nt. ratownictwa medycznego zainterweniował prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Andrzej Malinowski, który wystosował własne pismo do premiera. W liście napisał między innymi, iż "oświadczenie senatorów promuje szkodliwe przekonanie, iż tylko znacjonalizowane pogotowie jest w stanie zapewnić pomoc medyczną na adekwatnie wysokim poziomie. Autorzy nie biorąc pod uwagę ani jakości świadczonych usług, ani zdrowia pacjenta. Dogmat publicznego świadczeniodawcy zwycięża nad zdrowym rozsądkiem i zarazem interesem publicznym". Zdaniem Konfederacji sygnatariusze oświadczenia ulegli lobbingowi środowisk związanych z publicznym ratownictwem medycznym, które aktualnie nie są w stanie sprostać wymaganiom konkursowym NFZ i dorównać poziomowi ofert prywatnych operatorów.

Konfederacja twierdzi, iż publiczni operatorzy od czasu funkcjonowania konkurencji coraz częściej przegrywają konkursy na świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego, a podmioty niepubliczne są aktualnie efektywniejsze i za te same środki są w stanie zaoferować wyższą jakość usług. KPP uważa, iż decyzja senatorów wynika z dyskryminacji podmiotów niepublicznych. "Postulowany poprzez sygnatariuszy zakaz uczestnictwa prywatnych operatorów ratownictwa medycznego w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego jest sprzeczny z ideą wolnego rynku usług w ramach UE, wolności gospodarczej i konkurencji na rynku usług medycznych, która sprzyja podnoszeniu jakości świadczeń zdrowotnych przy niższej cenie, co natomiast pozwala efektywniej wydatkować posiadane poprzez NFZ środki" - uzasadnia własne oświadczenie Konfederacja Pracodawców Polskich.

Przedtem KPP skrytykowała projekt ustaw ogłoszony poprzez Jakuba Szulca 7 kwietnia. - W projekcie brak jest propozycji zbilansowania oczekiwanych społecznie kosztów ma ochronę zdrowia z przychodami. Brak także koncepcji powstania realnej konkurencji płatników. Ustawa koszykowa powiela z kolei w dużej części pierwotny zestaw świadczeń i nie tworzy przestrzeni dla rozwoju dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych - powiedział Andrzej Mądrala, wiceprezydent KPP.


Czym jest KPP: chcemy komercjalizacji znaczenie w Leczenie K .