kraków bank zastawek serca co to znaczy

Co to jest Kraków: 1,3 mln zł na bank zastawek serca. Co znaczy: mln zł na bank zastawek serca.

Czy przydatne?

Kraków: 1,3 mln zł na bank zastawek serca definicja

Co znaczy:

Inwestycja w Klinice Chirurgii Serca i NaczyńKraków: 1,3 mln zł na bank zastawek serca

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otworzył bank homogennych zastawek serca w nowych pomieszczeniach. Ich przystosowanie na potrzeby pracowni kosztowało 1,3 mln zł. Kapitał pochodziły z programu Polgraft.


Wskutek inwestycji pracownia spełnia obowiązki UE. Jednym z podstawowych wymogów są tak zwany pomieszczenia klasowe wyposażone w odpowiednią wentylację, która – dzięki wykorzystaniu szczególnych filtrów - pozwala na działanie w warunkach sterylnych. W banku zastawek zastosowano m. in. tak zwany kaskadę ciśnień. Dlatego przy otwieraniu drzwi do pomieszczeń pracowni obróbki tkanek nie wdziera się zanieczyszczone powietrze. Standardy czystości takich pomieszczeń przewyższają warunki panujące na salach operacyjnych.

Homogenne zastawki serca, a więc tak zwany homografty to zastawki pochodzące od ludzi. W odróżnieniu do zastawek sztucznych, nie wymagają stosowania leków przeciwzakrzepowych. Założycielem Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń Szpitala Jana Pawła II w Krakowie jest kardiochirurg Antoni Jan Dziatkowiak.

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie aktualnie świadczy usługi w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, chemioterapii, rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej i badań genetycznych i prewencji chorób nowotworowych. Placówka prowadzi 12 oddziałów, centrum diagnostyki wirusowych zapaleń wątroby i hepatologii i ośrodek i medycyny rodzinnej. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi 177,7 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone 170,6 mln zł. Na transplantologię kliniczną jest przeznaczone 1,2 mln zł, na kardiochirurgię 35,3 mln zł.

Czym jest Kraków: 1,3 mln zł na bank znaczenie w Leczenie K .