kraków sieć kardiologiczną co to znaczy

Co to jest Kraków: 1,8 mln zł na sieć kardiologiczną. Co znaczy: sieć kardiologiczną Krakowski.

Czy przydatne?

Kraków: 1,8 mln zł na sieć kardiologiczną definicja

Co znaczy:

Projekt z dofinansowaniem unijnymKraków: 1,8 mln zł na sieć kardiologiczną

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z dwoma partnerami w Litwy i Łotwy zrealizuje projekt o wartości 1,8 mln zł. Placówka utworzy europejską sieć współpracy w dziedzinie tak zwany „sierocych” chorób kardiologicznych.
Dofinansowanie unijne projektu wyniesie 1,54 mln zł. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2013 roku. Beneficjentem projektu jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. Partnerzy zagraniczni to Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rydze i Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu w Kownie. Sieć ma charakter otwarty. W ramach jej prac planowane jest nawiązanie kontaktów z czołowymi ośrodkami z Europy specjalizującymi się w leczeniu sierocych chorób serca. Docelowo do sieci ma zostać włączone około 4-6 ośrodków.

Dolegliwości rzadkie, tak zwany sieroce, to schorzenia zagrażające życiu albo znacząco upośledzające osoby chore, których rozpowszechnienie jest na tyle rzadkie, iż ich diagnostyka i leczenie wymaga szczególnych i złożonych wysiłków. Przyjmuje się, iż rozpowszechnienie tych chorób jest mniejsze niż 5 na 10 000 osób. W państwach zachodnich diagnostyka i leczenie tej ekipy chorych stała się w ostatnich latach jednym z priorytetów polityki zdrowotnej, co pozostaje w zgodzie z zasadą wyrównywania szans wykonywaną poprzez Komisję Europejską.

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie aktualnie świadczy usługi w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, chemioterapii, rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej i badań genetycznych i prewencji chorób nowotworowych. Placówka prowadzi 12 oddziałów, centrum diagnostyki wirusowych zapaleń wątroby i hepatologii i ośrodek i medycyny rodzinnej.


Czym jest Kraków: 1,8 mln zł na sieć znaczenie w Leczenie K .