kraków pracownię radiologii co to znaczy

Co to jest Kraków: 2,5 mln zł na pracownię radiologii. Co znaczy: na pracownię radiologii W.

Czy przydatne?

Kraków: 2,5 mln zł na pracownię radiologii definicja

Co znaczy:

Wirtualna sekcja dzięki unijnej dotacjiKraków: 2,5 mln zł na pracownię radiologii

W katedrze Medycyny Sądowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzenie nowoczesna pracownia radiologii. Inwestycja będzie kosztowała 2,5 mln zł, z czego powyżej 1 mln 700 tys. zł stanowić będzie dotacja unijna.
Dzięki dotacjom z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie dofinansowana przebudowa i wyposażenie infrastruktury dydaktyczno-badawczej w Katedrze Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ. Przede wszystkim przebudowane zostaną pomieszczenia dawnej pracowni histopatologii. W jej wyniku stworzenie nowoczesna pracownia radiologii tanatologicznej. Zostanie ona zaopatrzona w tomograf komputerowy. Pozwoli to na wdrożenie na uczelni innowacyjnej sposoby badawczej zwanej wirtopsją. To jest supernowoczesna metoda, która bazuje na wirtualnym badaniu zwłok. Pozwala to na dokładniejszą analizę struktury kostnej pod kątem ewentualnych obrażeń. Dzięki wirtualnej metodzie będzie można wykazać obecność ciał obcych pochodzenia chirurgicznego, pocisków jak i niewielkich fragmentów metalu. Wykazane będą również przebiegi kanałów ran. Wirtopsja umożliwi zarejestrowanie obrazu zwłok w stanie rozkładu gnilnego To jest istotne szczególnie w sytuacjach, gdzie normalne techniki otwarcia zwłok bezpowrotnie niszczą jeszcze zachowaną strukturę narządów wewnętrznych. W ramach projektu zaplanowano również przebudowę i wyposażenie auli wykładowej. Salę zaprojektowano na 119 miejsc i przystosowano dla słuchaczy poruszających się na wózkach przez zwiększenie przestrzeni przed-audytoryjnej i zlikwidowanie progów w drzwiach.Czym jest Kraków: 2,5 mln zł na znaczenie w Leczenie K .