kraków kredytu inwestycje co to znaczy

Co to jest Kraków: 4 mln zł kredytu na inwestycje. Co znaczy: inwestycje Szpital Uniwersytecki w.

Czy przydatne?

Kraków: 4 mln zł kredytu na inwestycje definicja

Co znaczy:

Placówka pozyskuje finansowanieKraków: 4 mln zł kredytu na inwestycje

Szpital Uniwersytecki w Krakowie szuka dostawcy kredytów w wysokości 4 mln zł i 1 mln zł. Pierwszy z kredytów ma umożliwić placówce pokrycie wydatków budowy uniwersyteckiego centrum telemedycyny, z kolei drugi z kredytów dotyczy współfinansowania zakupu rezonansu.

Pierwsza z inwestycji obejmuje także dostawę sprzętu informatycznego i mechanizmu do przesyłania danych. Kredyt w wysokości 4 mln zł przeznaczony jest na moment od 15 grudnia 2010 aż do czasu uzyskania refundacji poniesionych nakładów. Projekt, który jest współfinansowany w 100 procentach poprzez Ministerstwo Zdrowia, z czego 85 proc. pochodzi z Norweskiego Systemu Finansowego a 15 proc. z wkładu własnego Ministerstwa Zdrowia, musi zostać na początku sfinansowany poprzez szpital. Dopiero potem placówka otrzyma refundację na prowadzone inwestycje . Całkowity wydatek tego projektu to 2,3 mln euro. Stawka kredytu w wysokości 1 mln zł dotyczy sfinansowania zakupu rezonansu magnetycznego. Szpital Uniwersytecki w Krakowie posiada 29 oddziałów klinicznych. Należą do nich oddział: chorób wewnętrznych i leczenia bólu i geriatrii, alergologii, immunologii i pulmonologii, gastroenterologii, hepatologii i chorób zakaźnych, endokrynologii, chorób metabolicznych, nefrologii, hematologii, chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej, urologii, położnictwa i perinatologii, ginekologii i onkologii, ginekologii endokrynologicznej, neonatologii, kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii, neurochirurgii i traumatologii, dermatologii, onkologii, otolaryngologii, hemodynamiki i angiografii, chirurgii naczyniowej endoskopowej, medycyny ratunkowej i obrażeń wielonarządowych. W obrębie szpitala działają także zakłady specjalistyczne. To są zakład psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, diagnostyki, diagnostyki obrazowej i psychoterapii, mikrobiologii i rehabilitacji. Szpital finansuje usługi w ramach umowy z małopolskim oddziałem NFZ.Czym jest Kraków: 4 mln zł kredytu na znaczenie w Leczenie K .