kraków dłuższa spłata kredytu co to znaczy

Co to jest Kraków: dłuższa spłata kredytu. Co znaczy: kredytu Samorząd województwa małopolskiego.

Czy przydatne?

Kraków: dłuższa spłata kredytu definicja

Co znaczy:

Wsparcie przy przekształceniuKraków: dłuższa spłata kredytu

Samorząd województwa małopolskiego zgodził się na prolongatę rat kredytu szpitala im. Rydygiera w Krakowie do banku Dexia Kommunalkredit AG w wysokości 3,5 mln zł do końca stycznia 2011 roku, a więc do czasu zakończenia przekształcenia placówki w spółkę prawa handlowego.
Dyrekcja jednostki wystąpiła do banku Dexia Kommunalkredit AG o wyrażenie zgody na odroczenie spłaty kredytu do dnia zakończenia likwidacji. Zdaniem dyrekcji umożliwiłoby to uzyskanie dotacji na jego spłatę w stawce obecnego zobowiązania, jak także sprawny przebieg likwidacji, bo wolne środki szpital mógłby przeznaczyć na spłatę zobowiązań nie podlegających dotacji. Samorząd liczy na 28 mln zł wsparcia rządowego. Zobowiązanie placówki wobec banku Dexia wynosi w sumie 22,6 mln zł. -Brak prolongaty spłaty kredytu do dnia 31 stycznia 2011 roku może wywołać pomniejszenie środków obrotowych likwidowanego szpitala, co pociągnie za sobą brak możliwości pokrycia zobowiązań i konieczność wystąpienia do województwa małopolskiego o pożyczkę na pokrycie zobowiązań – napisał urząd marszalkowski. Równocześnie samorząd wyraził zgodę na wydłużenie spłaty pożyczki udzielonej poprzez urząd marszałkowski również do końca stycznia 2011 roku. Pożyczka 500 tys. zł. wspólnie z odsetkami powinna być spłacona do końca 2010 roku.

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z ograniczoną odpowiedzialnością - firma, której właścicielem w 100 procent jest woj. małopolskie przejął udzielanie świadczeń medycznych po Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera z zachowaniem ich dotychczasowego zakresu i dostępności. Nowy podmiot zaczyna działalność bez zadłużenia. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych – a więc po 31 stycznia 2011 r. – woj. małopolskie przejmie zobowiązania i należności zlikwidowanej placówki, a następnie będzie mogło wystąpić o przyznanie dotacji w wysokości równej przejętym zobowiązaniom publicznoprawnym i zobowiązaniom wynikającym z kredytu zaciągniętego na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, co zostało przewidziane w tak zwany rządowym planie B.

Szpital prowadzi 21 oddziałów o pełnym przekroju specjalizacji, świadczący usługi dla mieszkańców Krakowa i okolic, odległych regionów Polski, jak także dla pacjentów z zagranicy. W szpitalu zapewniona jest kompleksowa, sprawna i satysfakcjonująca opieka, nowoczesny sprzęt medyczny i pobyt w komfortowych warunkach. Na terenie szpitala funkcjonują oddziały o specjalnościach unikalnych w regionie: toksykologii, chirurgii szczękowo – twarzowej, hematologii, leczenia oparzeń i chirurgii plastycznej, onkologii, oddział urazów wielonarządowych, urologii. W placówce pośrodku roku wykonuje się 10 tys. zabiegów pomiędzy innymi: wszczepiania endoprotez, rozruszników i szeroki wachlarz operacji okulistycznych. W ramach hospitalizacji całodobowej przyjmowanych jest 30 tys. pacjentów, a w samych poradniach liczba pacjentów, którym udzielano porad wynosi 140 tys. rocznie.


Czym jest Kraków: dłuższa spłata kredytu znaczenie w Leczenie K .