kraków hipotermia szpitalu co to znaczy

Co to jest Kraków: Hipotermia w Szpitalu Uniwersyteckim. Co znaczy: Szpitalu Uniwersyteckim.

Czy przydatne?

Kraków: Hipotermia w Szpitalu Uniwersyteckim definicja

Co znaczy:

Nowe technologie leczenia w placówceKraków: Hipotermia w Szpitalu Uniwersyteckim

Krakowska II Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego wprowadziła jako pierwszy ośrodek w Małopolsce zabiegi hipotermii przy leceniu nagłego zatrzymania krążenia. Na razie wykonano hipotermię u jednego pacjenta, lecz lekarze zamierzają stosować tę metodę bardziej powszechnie.
Celem schłodzenia, do którego służą specjalne maty jest powstrzymanie negatywnych zmian w organizmie, jakie zachodzą w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Terapeutyczna hipotermia definiowana jest jako obniżenie temperatury ciała pacjenta do 32-34 C w celu zapobiegania uszkodzeniom neurologicznym mózgu u osób po nagłym zatrzymaniu krążenia, u których po wykorzystaniu technik reanimacyjnych uzyskano powrót krążenia bez powrotu świadomości. Wykazano, iż obniżenie temperatury ciała o każdy 1 stopień C minimalizuje zapotrzebowanie na tlen o 5-7%. Równocześnie, gdyż sporo mechanizmów zachodzących w organizmie jest katalizowanych poprzez enzymy, których aktywność jest energozależna, hipotermia spowalnia mechanizmy uszkadzające komórki nerwowe.


Indukowana hipotermia jest sposobem rekomendowaną poprzez europejskie i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne w postępowaniu z pacjentami po nagłym zatrzymaniu krążenia, a również poprzez Europejską i Polską Radę Resuscytacji. W Europie jest służąca od kilku lat, a w Polsce ciągle jest w miarę niewiele powszechna. Po raz pierwszy hipotermię zastosowano w Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obie placówki dysponują specjalnymi matami do schładzania organizmu pacjenta. Na rynku dostępne jest jednak również specjalne urządzenie do schładzania, jednak na razie w Polsce nie posiada jej żaden z ośrodków.


Szpital Uniwersytecki w Krakowie liczy 29 klinik i szereg ambulatoriów. Posiada 1526 łóżek i zatrudnia ok. 3,5 tys. wysoko pracowników. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj około 38 tys. pacjentów z całej Polski, a liczba udzielonych konsultacji w ambulatoriach przekracza 300 tys. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi 395,36 mln zł, w tym na leczenie szpitalne przeznaczono ok. 355,65 mln zł. Powyżej 25 mln zł szpital przeznacza na chemioterapię, powyżej 54 mln zł na finansowanie programów leczenia chorób rzadkich. W dziedzinie lecznictwa stacjonarnego umowy o największej wartości obejmują kardiologie i angiologię – 47 mln zł, anestezjologię i intensywną terapię – 21,5 mln zł, neurochirurgię – 21 mln zł, chirurgię ogólną – 14 mln zł. Organem prowadzącym szpital jest Collegium Medicum, które prócz Szpitala Uniwersyteckiego jest organem założycielskim dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem i Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.


Czym jest Kraków: Hipotermia w Szpitalu znaczenie w Leczenie K .