rydygiera spółce\ kraków co to znaczy

Co to jest Kraków: majątek szpitala im. Rydygiera w spółce. Co znaczy: szpitala im. Rydygiera w.

Czy przydatne?

Kraków: majątek szpitala im. Rydygiera w spółce definicja

Co znaczy:

Sejmiku woj. małopolskiego o szpitaluKraków: dorobek szpitala im. Rydygiera w firmie

Radni Sejmiku województwa małopolskiego przegłosowali uchwałę o przekazaniu majątku szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie jednoosobowej firmie, która w lipcu 2010 roku przejęła działalność placówki.
- Wprowadzenie majątku do szpitala im. Rydygiera to poprawa komfortu działalności tej jednostki. Po dysponowaniu przypisanym do szpitala dorobkiem możliwa będzie jego amortyzacja. Nam zależy na tym, tak aby szpital zabezpieczał świadczenia medyczne, a nie płacił wysokie podatki – twierdzi marszałek Marek Sowa.


Decyzja o przekazaniu 248 mln zł, które stanowią dorobek szpitala, była kontrowersyjna. 18 radnych zagłosowało za tą uchwała, 15 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wątpliwości wzbudza sposób działania Małopolskiego Centrum Medycznego działającego przy szpitalu, który jako komercyjny podmiot będzie miał sposobność korzystania ze sprzętu należącego do placówki.


Radny Andrzej Romanek złożył wniosek o zwrócenie do projektodawcy projektu uchwały w kwestii wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do jednoosobowej firmy. Zaznaczył, iż niekorzystną opinię o projekcie wydała Komisja Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Małopolskiego. Sejmik odrzucił ten wniosek.


Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z ograniczoną odpowiedzialnością - firma, której właścicielem w 100 procent jest woj. małopolskie, przejął w 2010 roku udzielanie świadczeń medycznych po Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera z zachowaniem ich dotychczasowego zakresu i dostępności.


Szpital prowadzi 21 oddziałów o pełnym przekroju specjalizacji, świadcząc usługi dla populacji mieszkańców Krakowa i okolic, odległych regionów Polski, lecz również dla pacjentów z zagranicy. Na terenie szpitala funkcjonują oddziały o specjalnościach unikalnych w regionie, takie jak: toksykologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, hematologia, leczenie oparzeń i chirurgia plastyczna, onkologia i oddział urazów wielonarządowych i urologii. WSS im. L. Rydygiera w Krakowie jest sporym centrum chirurgicznym, pośrodku roku wykonuje się tutaj 10 tys. zabiegów, w tym pomiędzy innymi wszczepiania endoprotez, rozruszników serca i szeroki zakres operacji okulistycznych. W ramach hospitalizacji całodobowej przyjmowanych jest 30 tys. pacjentów, a w samych poradniach liczba pacjentów, którym udziela się porad, wynosi 140 tys. rocznie. Kontrakt firmy Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera z NFZ na rok 2011 wynosi 123 mln zł.


Czym jest Kraków: majątek szpitala im znaczenie w Leczenie K .