kraków modernizacja ponad co to znaczy

Co to jest Kraków: modernizacja SOR za ponad 11 mln zł. Co znaczy: powyżej 11 mln zł Wojewódzki.

Czy przydatne?

Kraków: modernizacja SOR za ponad 11 mln zł definicja

Co znaczy:

Wsparcie unijne inwestycjiKraków: modernizacja SOR za powyżej 11 mln zł

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie planuje w listopadzie 2010 roku rozpocząć ogłaszanie przetargów dotyczących modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego. Dofinansowanie unijne projektu może wynieść około 11,7 mln zł, 85 procent jego wartości.
Prace mają bazować na przebudowie oddziału i doposażeniu go w sprzęt wymagany poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, a również obejmować budowę lądowiska dla śmigłowców. Gdyż placówka znajduje się w czasie likwidacji beneficjentem dofinansowania jest samorząd województwa małopolskiego.

Liczba porad udzielonych w szpitalnym oddziale ratunkowym wyniosła w 2009 roku powyżej 22 tys. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie prowadzi 21 oddziałów o pełnym przekroju specjalizacji, świadcząc usługi dla populacji mieszkańców Krakowa i okolic, odległych regionów Polski, jak także dla pacjentów z zagranicy. Na terenie szpitala funkcjonują oddziały o specjalnościach unikalnych w regionie takie jak: toksykologii, chirurgii szczękowo – twarzowej, hematologii, leczenia oparzeń i chirurgii plastycznej, onkologii, oddział urazów wielonarządowych, urologii. WSS im. L. Rydygiera w Krakowie jest sporym centrum chirurgicznym, pośrodku roku wykonuje się tutaj 10 tys. zabiegów, w tym pomiędzy innymi wszczepiania endoprotez, rozruszników serca i szeroki wachlarz operacji okulistycznych. W ramach hospitalizacji całodobowej przyjmowanych jest 30 tys. pacjentów, a w samych poradniach liczba pacjentów, którym udziela się porad, wynosi 140 tys. rocznie.


Czym jest Kraków: modernizacja SOR za znaczenie w Leczenie K .