kraków szpitalu uniwersyteckim co to znaczy

Co to jest Kraków: PET CT w szpitalu uniwersyteckim. Co znaczy: uniwersyteckim Szpital.

Czy przydatne?

Kraków: PET CT w szpitalu uniwersyteckim definicja

Co znaczy:

Nowe technologie diagnostyczneKraków: PET CT w szpitalu uniwersyteckim

Szpital Uniwersytecki w Krakowie inwestuje w mechanizm PET CT. Stawka przeznaczona na zakup aparatury wspólnie z adaptacją pomieszczeń wynosi 11 mln zł netto. Szpital zamierza płacić w trzech ratach. Ostatnia ma zostać przekazana 30 czerwca 2013 roku.
Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeśli w postępowaniu złożone zostaną przynajmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu. W toku aukcji elektronicznej służące będzie jedynie kryterium ceny. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty.


PET jest rodzajem tomografii komputerowej - techniką obrazowania, gdzie zamiast zewnętrznego źródła promieniowania RTG albo radioaktywnego, rejestruje się promieniowanie powstające w trakcie anihilacji pozytronów (antyelektronów a więc elektonów o dodatnim ładunku). Źródłem pozytronów jest podana pacjentowi substancja promieniotwórcza. Przewarzająca część radiofarmaceutyków to substancje używane poprzez organizm na przykład glukoza 18 FDG (2-fluoro-2-deoksy-D-glukoza) W badaniu PET wykorzystuje się fakt, iż określonym zmianom chorobowym towarzyszy podwyższony metabolizm niektórych związków chemicznych, na przykład cukrów. Komórki nowotworowe mają wyższy parametr aktywności metabolicznej niż zdrowe komórki i uwidaczniają się jako gęściejsze obszary na obrazie. Aktualnie coraz częściej łączy się skanery PET ze skanerami CT w jedną jednostkę. Pozwala to na jednoczesne uzyskanie obrazu w obu metodach. Wykorzystanie PET-CT znacznie pomaga w interpretacji danych pozyskiwanych dzięki PET, w razie, gdy anatomiczna struktura nie jest wystarczająco jasna w obrazie PET. Skanowanie CT trwa 10-30 sekund, z kolei skanowanie PET 7-40 min., w zależności od tego, jak spora część ciała ma być obrazowana. Dla uzyskania jak najlepszego efektu obrazowania niezbędne jest ograniczenie ruchomości pacjenta do minimum.


Metodę PET wykorzystuje się, by zdiagnozować inicjalne stany chorobowe, sprawdzić czy wystąpiły przerzuty nowotworowe do innych narządów, perfekcyjnie zlokalizować ognisko chorobowe, monitorować efekty terapii, PET wykorzystuje się w pierwszej kolejności w neurobiologii, neurologii, neuropsychologii, neurochirurgii, psychiatrii, kardiologii, onkologii i farmakologii.

Aktualnie w Polsce dwie spółki przygotowują się do produkcji radiofarmaceutyków. Synektik – do produkcji powszechnie stosowanego FDG i Voxel do produkcji radiofarmaceutyków nowej generacji.


Szpital Uniwersytecki w Krakowie liczy 29 klinik i szereg ambulatoriów. Posiada 1526 łóżek i zatrudnia ok. 3,5 tys. wysoko pracowników. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj około 38 tys. pacjentów z całej Polski, a liczba udzielonych konsultacji w ambulatoriach przekracza 300 tys. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi 395,36 mln zł, w tym na leczenie szpitalne przeznaczono ok. 355,65 mln zł. Powyżej 25 mln zł szpital przeznacza na chemioterapię, powyżej 54 mln zł na finansowanie programów leczenia chorób rzadkich.


Czym jest Kraków: PET CT w szpitalu znaczenie w Leczenie K .