kraków serw siemens ciągu co to znaczy

Co to jest Kraków: serwis Siemens za 3,9 mln zł w ciągu 2 lat. Co znaczy: Siemens za 3,9 mln zł.

Czy przydatne?

Kraków: serwis Siemens za 3,9 mln zł w ciągu 2 lat definicja

Co znaczy:

Usługi konserwacji sprzętu medycznegoKraków: serwis Siemens za 3,9 mln zł pośrodku 2 lat

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zleci serwis urządzeń spółki Siemens producentowi na moment 2 lat. Cena za serwis wyniesie w tym czasie 3,9 mln zł netto wobec początkowo szacowanej wartości zamówienia na 4,86 mln zł netto.
Serwis obejmie urządzenia produkcji produkcji Siemens jest to - aparaturę do diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem promieniowania RTG (angiografy, tomografy, aparaty RTG stacjonarne i przewoźne) promieniowania jonizującego (gamma kamera), pola magnetycznego (rezonanse magnetyczne) i ultrasonografów (USG). Dodatkowo sprzęt do diagnostyki obrazowej obsługiwany jest poprzez specjalizowane stacje robocze (komputerowe) na których zainstalowane jest dedykowane firmowe oprogramowanie do obsługi w/w urządzeń i dokonywania analizy ilościowej wszystkich obrazów i filmów w różnych modalnościach.


Zamówienie zostało udzielone z „wolnej ręki” Fundamentem prawną wykorzystania tego trybu jest art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy Pzp – powody techniczne uniemożliwiają wykonanie zamówienia poprzez jakiegokolwiek innego wykonawcę.


Krakowski Szpital im. Jana Pawła II zatrudnia doświadczoną kadrę wysokiej klasy ekspertów: 281 lekarzy, w tym 7 profesorów, 10 doktorów habilitowanych, 76 doktorów nauk medycznych, 600 pielęgniarek, powyżej 100 techników: analityki, farmacji, radiologii, elektrokardiologii i fizykoterapii. Placówka posiada 12 oddziałów opieki całodobowej i dziennej, w tym 4 oddziały kliniczne i 5 pododdziałów, a również 30 specjalistycznych poradni i 43 pracownie. Szpital rocznie hospitalizuje powyżej 20 tys. pacjentów. Lekarze przeprowadzają rocznie ok.. 2000 operacji na otwartym sercu i ok. 10 przeszczepień serca.

Siemens jest globalnym koncernem medycznym, twórcą technologii stosowanych w ochronie zdrowia.


Czym jest Kraków: serwis Siemens za 3,9 znaczenie w Leczenie K .