kraków siemens sprzedał co to znaczy

Co to jest Kraków: Siemens sprzedał angiograf za 2 mln zł. Co znaczy: angiograf za 2 mln zł Siemens.

Czy przydatne?

Kraków: Siemens sprzedał angiograf za 2 mln zł definicja

Co znaczy:

Placówka doposaża oddziałyKraków: Siemens sprzedał angiograf za 2 mln zł

Siemens sprzedał angiograf Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II w Krakowie za blisko 2 mln zł. Aparat posłuży do prowadzenia zabiegów obwodowych w Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń.
Szpital prowadzi 12 oddziałów opieki całodobowej i dziennej, w tym 4 oddziały kliniczne i 5 pododdziałów, a również 30 specjalistycznych poradni i 43 pracownie. Rocznie hospitalizuje powyżej 20 tys. pacjentów. Rocznie przeprowadza około 2 tys. operacji na otwartym sercu i około 10 przeszczepów serca. Prócz tego w placówce realizowanych jest rocznie 1100 zabiegów i operacji torakochirurgicznych, 8 tys. procedur kardiologii inwazyjnej, wszczepianych jest 800 rozruszników serca i 200 kardiowerterów, przeprowadza się powyżej 70 tys. badań z zakresu diagnostyki obrazowej. W przychodniach przyszpitalnych udzielanych jest rocznie około 100 tys. porad. W szpitalu wykonuje się 1 mln badań laboratoryjnych.

Siemens działa w Polsce od 1991 roku. Oferta spółki obejmuje między innymi różnorodny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny i mechanizmy informatyczne dla placówek służby zdrowia. Jest w niej między innymi aparatura diagnostyczna dla ultrasonografii, tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki i aparaty audioterapeutyczne. Siemens produkuje również urządzenia do angiografii i kardioangiografii, sprzęt dla medycyny nuklearnej i urządzenia wykorzystujące metodę rezonansu magnetycznego w układzie otwartym, służące do diagnostyki i zabiegów interwencyjnych


Czym jest Kraków: Siemens sprzedał znaczenie w Leczenie K .