kraków szpital zapłaci odpadów co to znaczy

Co to jest Kraków: szpital zapłaci 3,16 za 1 kg odpadów. Co znaczy: 16 za 1 kg odpadów Szpital im.

Czy przydatne?

Kraków: szpital zapłaci 3,16 za 1 kg odpadów definicja

Co znaczy:

Zakłady Sanitarne z 2-lenią umowąKraków: szpital zapłaci 3,16 za 1 kg odpadów

Szpital im. Rydygiera w Krakowie zapłaci 3,16 zł brutto za unieszkodliwienie 1 kg odpadów Zakładom Sanitarnym z Krakowa. Daje to kwotę prawie 38 tys. miesięcznie. Firma złożyła jedyną ofertę w przetargu na wywóz i unieszkodliwianie odpadów. Umowa będzie trwała 2 lata.
firma Zakłady Sanitarne będzie wywozić odpady poprzez pięć dni w tygodniu. Będą to odpady: radioaktywne, toksyczne, medyczne i niebezpieczne. Szacunkowa ich liczba to 12 ton pośrodku miesiąca, w tym 11 ton medycznych i 1 tona cytostatyków. Szpital zastrzegł sobie prawo ograniczenia ilości odpadów w zależności od ich wytworzenia do 50 proc. szacunkowej średniomiesięcznej ilości odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów przy zastosowaniu wielkogabarytowych, zamykanych kontenerów z klapą o pojemności min. 1m sześć i do ich zamiany.

Szpital Rydygiera w Krakowie za 2009 roku miał 2,9 mln zł zysku netto wobec 8,3 mln zł w 2008 roku. Zysk ze sprzedaży wyniósł 4,1 mln zł wobec 6,5 mln zł w 2008 roku. Placówka prowadzi 21 oddziałów o pełnym przekroju specjalizacji, świadczących usługi dla licznej populacji z Krakowa i okolic, odległych regionów Polski, jak także dla Pacjentów z zagranicy. W Szpitalu zapewniona jest kompleksowa, sprawna opieka, nowoczesny sprzęt medyczny i pobyt w komfortowych warunkach. Na terenie szpitala funkcjonują oddziały o specjalnościach unikalnych w regionie: toksykologii, chirurgii szczękowo – twarzowej, hematologii, leczenia oparzeń i chirurgii plastycznej, onkologii, oddział urazów wielonarządowych, urologii. WSS im. L. Rydygiera w Krakowie jest sporym centrum chirurgicznym, pośrodku roku wykonuje się 10 tys. zabiegów pomiędzy innymi: wszczepiania endoprotez, rozruszników i szeroki wachlarz operacji okulistycznych. W ramach hospitalizacji całodobowej przyjmowanych jest 30 tys. pacjentów, a w samych poradniach liczba pacjentów, którym udzielano porad wynosi 140 tys. rocznie.

Zakłady Sanitarne zostały przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dysponują spalarnią Purotherm-Pyrolise. Odbiera odpady niebezpierczne, medyczne i weterynaryjne w terenu województwa małopolskiego. Stosunkowo możliwości przyjmuje również zlecenia z zewnątrz.


Czym jest Kraków: szpital zapłaci 3,16 znaczenie w Leczenie K .