krdl wybór członków komji co to znaczy

Co to jest KRDL: Wybór członków komisji orzekających. Co znaczy: komisji orzekających Krajowa.

Czy przydatne?

KRDL: Wybór członków komisji orzekających definicja

Co znaczy:

Zmiana Ustawy o prawach pacjentaKRDL: Wybór członków komisji orzekających

Krajowa Porada Diagnostów Laboratoryjnych do 30 września 2011 roku powinna wybrać zgłaszanych poprzez siebie członków wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych. O rekomendacje dotyczące członków komisji zwrócili się do samorządu wojewodowie.
Wybór członków komisji wynika ze zmiany Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


Zmieniona w kwietniu 2011 roku Ustawa, która weszła w życie 17 czerwca 2011 roku umożliwia pacjentowi albo jego rodzinie staranie się o zadośćuczynienie przez wzgląd na błędem medycznym w trybie szybszym niż dochodzenie przed sądem. Kwoty zadośćuczynienia są określone poprzez prawo. W przypadku przyznania zadośćuczynienia decyzją komisji, osoba o nie wnioskująca nie może już dochodzić roszczeń pieniężnych przed sądem. Komisja wojewódzka ma pół roku na rozpatrzenie kwestie.


Komisje orzekające mają mieć po 14 członków. Wybierają ich wojewodowie, nie mniej jednak 4 członków powołują samorządy zawodowe: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych i diagnostów laboratoryjnych mających siedzibę na terenie danego województwa. KRDL jest organem samorządu diagnostów, którego członkowie wybierani są na określoną kadencję.


Jak podkreśla dr Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, badania laboratoryjne zawierają 70 procent informacji o stanie klinicznym pacjenta i mogą wykryć chorobę w fazie komórkowej i subkomórkowej. Jednak, zdaniem E. Puacz, w Polsce nikt nie liczy wydatków stworzonych wskutek zaniechania przeprowadzenia badania laboratoryjnego.


Czym jest KRDL: Wybór członków komisji znaczenie w Leczenie K .