kredyt bank co to znaczy

Co to jest Kredyt Bank: 3 mln zł za 170,4 tys. zł. Co znaczy: 4 tys. zł Kredyt Bank udzieli 3 mln.

Czy przydatne?

Kredyt Bank: 3 mln zł za 170,4 tys. zł definicja

Co znaczy:

Finansowanie potrzeb szpitalaKredyt Bank: 3 mln zł za 170,4 tys. zł

Kredyt Bank udzieli 3 mln zł kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. Biziela w Bydgoszczy za 170,4 tys. zł brutto. Była to jedyna oferta, jaką dostała placówka. Umowa kredytowa obowiązuje poprzez 12 miesięcy.
Kredyt posłuży finansowaniu bieżącej działalności placówki. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy prowadzi pięć katedr wspólnie z klinikami i oddziały stacjonarne. To są Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Katedra Chirurgii Ogólnej, Katedra Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Katedra Położnictwa, Chorób ?eńskich i Ginekologii Onkologicznej, II Katedra i Klinika Kardiologii i oddziały kliniczne medycyny ratunkowej i reumatologii i układowych chorób tkanki łącznej. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2010 rok wynosił 161,5 mln zł, w tym na leczenie szpitalne – około 148,5 mln zł.

Kredyt Bank należy do belgijskiej bankowo-ubezpieczeniowej Ekipy KBC, która ma aktualnie 80 procentowy udział w kapitale akcyjnym banku. Ekipa KBC jest jedną z wiodących instytucji finansowych w Europie, zatrudniajacą 51 tys. pracowników i świadczącą usługi 11 mln klientom o kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 25 mld euro. Ekipa jest notowana na giełdzie Euronext. Kredyt Bank został założony w 1990 roku jako jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. Pierwsza publiczna emisja akcji firmy i rozpoczęcie notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miały miejsce w 1994 roku.


Czym jest Kredyt Bank: 3 mln zł za 170 znaczenie w Leczenie K .