kredyt tylko przy doskonałym co to znaczy

Co to jest Kredyt tylko przy doskonałym biznesplanie. Co znaczy: doskonałym biznesplanie istotnym.

Czy przydatne?

Kredyt tylko przy doskonałym biznesplanie definicja

Co znaczy:

Przekształcenia szpitali publicznychKredyt tylko przy doskonałym biznesplanie

istotnym elementem przygotowania przekształcenia szpitala w spółkę jest audyt prawny i finansowy - to wstęp do skomplikowanej procedury zmian we wszystkich zawartych kontraktach, umowach i innych dokumentach.


Jacek Świeca jest prelegentem w okresie Forum Polskich Szpitali MedMarket 2011.
Jacek ŚwiecaAutor: J. ŚwiecaWielu dyrektorów, obawiając się tej biurokracji, zastanawia się, czy warto zaczynać procedury przekształceniowe. Wszystko jest możliwe do przeprowadzenia, lecz należy nastawić się z góry na szereg trudności praktycznych, pośród których pierwsze miejsce zajmować będzie na pewno przeniesienie współpracy z NFZ z gruntu publicznego na prywatny. Aczkolwiek NFZ formalnie zaprzecza, jakoby przekształcenie miało negatywnie wpływać na rozliczenia świadczeń, nie ulega wątpliwości, że współpraca po zakończeniu tego procesu będzie wyglądać odmiennie - pozostaje mieć nadzieję, iż lepiej.


Jest prawdopodobne, że reorganizacja dotychczasowego funkcjonowania zmusi podmioty decyzyjne do likwidacji części oddziałów. Nie będzie gdyż sensu, jak zapewne wielokrotnie wykażą analizy, utrzymywania tych części szpitala, które są najmniej dochodowe. To spowoduje utrudnienia w skutecznym świadczeniu usług leczniczych, na przykład wielu pacjentów będzie zmuszonych do pokonywania większych odległości. To zaś może odbić się na wizerunku przekształconego szpitala.


Celem każdego przekształcenia będzie przemiana podmiotu publicznego w podmiot mający takie same cechy co każda prywatna spółka. Niezbędne jest więc zapewnienie dobrych managerów, którzy staną na czele przekształconego szpitala i we właściwy sposób nim pokierują. Najpierw jednak zastać mogą olbrzymie długi. Przekształcenie ma na celu ich wyeliminowanie i rozpoczęcie generowania zysków, lecz nie stanie się to z dnia dziennie wyłącznie dzięki dobremu zarządzaniu. Stąd także, w okolicy koniecznych zmian w strukturze organizacyjnej, personalnej, technicznej i każdej innej, konieczne będzie pozyskanie środków na dalszy postęp.


najwspanialszym metodą, niestety dopiero początkującym w naszych warunkach jest emisja obligacji. To jest rozwiązanie, które z pewnością skutecznie się sprawdzi, a nawet przyniesie spore korzyści inwestorom, jednak mechanizm generowania zysku może trwać kilka lat, a zatem dość trudno może być przekonać potencjalnych nabywców obligacji do takiej inwestycji. Trudności praktycznych nastręczy także cała procedura związana z emisją tych papierów wartościowych i tym podobne


Nie wydaje mi się z kolei dobrym pomysłem zaciąganie następnych kredytów, chyba iż naprawdę przygotowany zostanie doskonały biznesplan, a badanie due diligence niezbicie uzasadni taki krok. Zwracam gdyż uwagę, iż przewarzająca część szpitali zaopatrzona jest już w konieczną infrastrukturę i zaplecze osobowe i techniczne, a zatem następny kredyt przeznaczony zostałby na spłatę dotychczasowych zobowiązań, co spowodowałoby z całą pewnością niepożądaną pętlę kredytową.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!
Czym jest Kredyt tylko przy doskonałym znaczenie w Leczenie K .