dotacji remont sufitów\ krosno co to znaczy

Co to jest Krosno: 392 tys. zł dotacji na remont sufitów. Co znaczy: remont sufitów Samorząd.

Czy przydatne?

Krosno: 392 tys. zł dotacji na remont sufitów definicja

Co znaczy:

Warunki udzielania świadczeńKrosno: 392 tys. zł dotacji na remont sufitów

Samorząd województwa podkarpackiego zdecydował o przekazaniu 392 tys. zł dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu w Krośnie z przeznaczeniem na remont sufitów. Aktualnie stan sufitów jest taki, iż w każderj chwili może zacząć odpadać z nich tynk.
wydatek wykonania prac został oszacowany na 400 tys. zł. Szpital ma pokryć niecałe 2 procent wydatków inwestycji ze środków własnych. Przeprowadzenie prac powinno nastąpić do 16 grudnia 2011 roku. Zastosowanie dotacji, a więc realizacja płatności za wykonane zadanie powinna nastąpić do końca 2011 roku. Rozliczeniu podlegają wydatki prac związanych z zabezpieczeniem sufitów wykonane od 1 stycznia do 16 grudnia 2011 roku.


wedle zapisami Ustawy o działalności leczniczej szpital jest obowiązany do przedstawienia samorządowi wysokość przychodów ze środków publicznych rozumianych jako pomoc publiczna w roku obrotowym, którym zostały one przyznane. Sprawozdanie takie w razie szpitala w Krośnie powinno zostać złożone do końca 2012 roku. Samorząd stwierdza w projekcie umowy, iż w razie jeśli współczynnik określający wysokość, w jakiej przeprowadzenie zadania inwestycyjnego służy udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest mniejszy od współczynnika określającego proporcję dotacji w stosunku do wkładu własnego, a więc 98,03 procent , szpital będzie musiał zwrócić część dotacji.


Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie prowadzi 19 oddziałów, między innymi: otolaryngologii i laryngologii dziecięcej, okulistyczny, pulmunologiczny, reumatologiczny, noworodkowy z pododdziałem intensywnej terapii dla noworodków, urologiczny, psychiatryczny, terapii uzależnienia od alkoholu, opieki paliatywnej z pododdziałem udarów mózgowych, wewnętrzny z pododdziałem hematologii. Działa tutaj również Szpitalny Oddział Ratunkowy. Placówka rocznie hospitalizuje ok. 31 tys. osób. Dodatkowo szpitalny oddział ratunkowy obsługuje ok. 26 tys. pacjentów rocznie (łącznie z tymi, którym udzielono porad ambulatoryjnych).


Czym jest Krosno: 392 tys. zł dotacji znaczenie w Leczenie K .