krzysztof tuczapski co to znaczy

Co to jest Krzysztof Tuczapski dyrektorem oddziału NFZ. Co znaczy: Tuczapski dyrektorem oddziału.

Czy przydatne?

Krzysztof Tuczapski dyrektorem oddziału NFZ definicja

Co znaczy:

Zmiana stanowiska w Narodowym Funduszu ZdrowiaKrzysztof Tuczapski dyrektorem oddziału NFZ

Krzysztof Tuczapski, dotychczas pełniący wymagania prezesa samorządowego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp.z ograniczoną odpowiedzialnością z Zamościu, został powołany na stanowisko dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Krzysztof Tuczapski obejmie nowe stanowisko z dniem 1 marca 2011 r. Kandydat został wybrany na stanowisko w przebiegu przeprowadzonego poprzez Centralę NFZ postępowania konkursowego.

Krzysztof Tuczapski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe OIC Poland i AM w Lublinie w dziedzinie kierowania zakładami opieki zdrowotnej i administrowania Zdrowiem Publicznym i studium menedżerskie Global MBA Polsko-Amerykańskiego Centrum kierowania Uniwersytetu Łódzkiegio i University of Maryland. W latach 2000-2004 był pracownikiem Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych i Lubelskiego OW NFZ. Jest ekspertem do spraw ochrony zdrowia Pracodawcy RP i członkiem zespołu do spraw ochrony zdrowia Komisji Trójstronnej Rządu RP.

Powołanie na stanowiska dyrektora oddziału NFZ dotychczasowego prezesa niepublicznej placówki może być ciekawe szczególnie w świetle ostatnich tak zwany wydarzeń lubelskich. Dotyczy to porozumienia podpisanego poprzez szpitale publiczne zrzeszone w Konwencie Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych Miasta Lublin, którego celem było wypowiedzenie poprzez te szpitale wszystkim niepublicznym placówkom umów na zabezpieczenie, realizację i podwykonawstwo świadczeń zdrowotnych. Celem porozumienia była chęć pozbawienia niepublicznych placówek prawa do kontraktu z NFZ.

Wzbudziło to protesty przedstawicieli prywatnych placówek. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców działających na rynku zdrowia, pomiędzy innymi Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych i Pracodawcy RP zwrócili się w tej sprawie do Ministra Zdrowia i do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.


Czym jest Krzysztof Tuczapski znaczenie w Leczenie K .