kutno powiatu ramach planu co to znaczy

Co to jest Kutno: 54 mln zł dla powiatu w ramach planu B. Co znaczy: powiatu w ramach planu B.

Czy przydatne?

Kutno: 54 mln zł dla powiatu w ramach planu B definicja

Co znaczy:

Dotacja na spłatę długu szpitalaKutno: 54 mln zł dla powiatu w ramach planu B

Ministerstwo Zdrowia przyznało dotację w wysokości 54 mln zł dla powiatu kutnowskiego w ramach programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących mechanizm ochrony zdrowia", tak zwany planu B.
Dotacja celowa jest przeznaczona na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Kutnie. Będzie ona przeznaczona na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, raczej wobec Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych (powyżej 38 mln zł). Inne planowane do spłaty zobowiązania to spłata pożyczki, którą SP ZOZ zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego w stawce ((powyżej 5 mln zł.


– Bardzo się cieszę, iż starania samorządu powiatowego spotkały się z akceptacją i mamy sposobność otrzymania pieniędzy na pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych po SP ZOZ i zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na restrukturyzację kutnowskiego szpitala – ocenia starosta kutnowski Mirosława Gal-Grabowska.


Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością działa od 1 grudnia 2010 roku. jednostka przejęła działalność medyczną po zlikwidowanym SP ZOZ.- Szpital jest firmą prawa handlowego i musi funkcjonować w warunkach rynkowych – uważa Mirosława Gal-Grabowska. Kutnowski NZOZ prowadzi prawie dwadzieścia oddziałów i jedenaście poradni specjalistycznych. Ponadto jednostka posiada między innymi sterylizatornię, ZOL, prowadzi także szkołę rodzenia.


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymi dyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już (((powyżej 200 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Kutno: 54 mln zł dla powiatu znaczenie w Leczenie K .