kwestionariusz oceny co to znaczy

Co to jest Kwestionariusz oceny współpracy pacjenta. Co znaczy: współpracy pacjenta przypadek.

Czy przydatne?

Kwestionariusz oceny współpracy pacjenta definicja

Co znaczy:

Organizacja świadczeń zdrowotnychKwestionariusz oceny współpracy pacjenta

przypadek polskiej psychiatrii, mimo Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest trudna. Problemy pogłębiają, wynikające z niewystarczającego finansowania polskiej psychiatrii, różne interpretacje regulaminów dotyczących rozliczania preskrypcji leków refundowanych poprzez NFZ.
Nierówny dostęp do leczenia środkami przeciwpsychotycznymi przejawia się pomiędzy innymi w wykładni podstawy uzasadniającej ordynowanie neuroleptyków II generacji. Wedle obowiązującymi przepisami środki te mogą być rekomendowane na zasadach refundacyjnych tylko w razie nawrotu objawów psychotycznych wskutek udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego w trakcie terapii.


Zdaniem Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – prof. dr hab. med. Janusza Heitzmana, kontrolowanie poprawności dokumentowania „uporczywego braku współpracy” winno być poprzez kontrolujących przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia poprzedzone wydaniem jednolitej dyrektyw udokumentowania braku współpracy. Z uwagi na skargi lekarzy, karanych poprzez kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia za niewłaściwe dokumentowanie „braku współpracy”, staraniem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego opracowano „Kwestionariusz oceny współpracy pacjenta leczonego lekami przeciwpsychotycznymi”. Powinien on stanowić obowiązkowe uzupełnienie dokumentacji medycznej i być fundamentem oceny prawidłowości postępowania diagnostycznego i terapeutycznego poprzez instytucje kontrolne. Wyeliminuje to aktualnie funkcjonujący absurd, opierający na tym, iż odnotowanie poprawy zmusza lekarza do natychmiastowego odstawienia leku refundowanego, dzięki którego działaniu nastąpiło polepszenie rokowań.


Kwestionariusz oceny współpracy pacjenta stanowi spełnienie postulatu przedstawicieli środowiska lekarzy psychiatrów, którzy wielokrotnie podkreślali konieczność ujednolicenia procedur kontrolnych funkcjonujących w regionalnych oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia.


Pobierz wzór Kwestionariusza w formacie pdf.


Czym jest Kwestionariusz oceny znaczenie w Leczenie K .