wzrostu sprzedaży 2010 roku co to znaczy

Co to jest LfC: 10-20 proc. wzrostu sprzedaży w 2010 roku. Co znaczy: wzrostu sprzedaży w 2010 roku.

Czy przydatne?

LfC: 10-20 proc. wzrostu sprzedaży w 2010 roku definicja

Co znaczy:

Nowoczesne sposoby leczenia kręgosłupaLfC: 10-20 procent wzrostu sprzedaży w 2010 roku

firma LfC z Zielonej Góry szacuje dynamikę wzrostu sprzedaży implantów kręgosłupowych w 2010 roku na 10-20 proc., w zależności od rodzaju wyrobu. Głównym czynnikiem wzrostu jest działalność badawczo-rozwojowa.
>firma sprzedała na rynek amerykański jedno ze swoich rozwiązań przeznaczonych do stabilizacji międzywyrostkowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa -inSWing, na które składają się: sposób chirurgiczna, implant kręgosłupowy, procedura wszczepiania i mechanizm szkolenia chirurgów.

Oferowany poprzez spółkę mechanizm kręgosłupowy DERO znajduje wykorzystanie w leczeniu chirurgicznym powyżej 100 jednostek chorobowych obejmujących kręgosłup, w tym onkologicznych, czy traumatologicznych. W procesie produkcyjnym spółka wykorzystuje stopy tytanu, wielofunkcyjne polimery, substytuty kości.

Producent implantów kostnych LfC Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością ma przyznane dofinansowanie unijne w wysokości 19,24 mln zł na projekt badawczo-postępowy o wartości 37,29 mln zł. dotyczący małoinwazyjnych metod chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka, zwłaszcza kręgosłupa. Projekt ma zakończyć się w 2013 roku. LfC jako jedyna spółka znalazła się w gronie beneficjentów projektów najważniejszych z zakresu biomedycyny w programie Innowacyjna Gospodarka. Projekt w pierwszym obszarze dotyczy priorytetowego kierunku badań, pt. „Leki innowacyjne i genetyczne, materiały i aparatura wspomagająca diagnostykę i terapie medyczną”, w drugim badania dotyczą wysokoprzetworzonych związków chemicznych i materiałów o złożonych właściwościach.

Czym jest LfC: 10-20 proc. wzrostu znaczenie w Leczenie L .