mniejsze wydatki leki co to znaczy

Co to jest Mniejsze wydatki na leki przeciwko nadciśnieniu. Co znaczy: nadciśnieniu Jak wskazują.

Czy przydatne?

Mniejsze wydatki na leki przeciwko nadciśnieniu definicja

Co znaczy:

Spadek sprzedaży lekówMniejsze opłaty na leki przeciwko nadciśnieniu

Jak wskazują dane pochodzące z Monitora Zdrowia OSOZ pośrodku ostatnich 4 lat średnia cena opakowania leków obniżających ciśnienie spadła o blisko 10 procent Dlatego w 2009 roku Polacy zapłacili o 13 procent mniej za leki przeciw nadciśnieniu w porównaniu z rokiem 2006.
Nadciśnienie tętnicze to dolegliwość układu krążenia, której właściwością charakterystyczną jest stałe albo okresowo podwyższone ciśnienie krwi. U ok. 90 procent chorych, nadciśnienie ma charakter pierwotny, tzn. bez znanej somatycznej powody, którą dałoby się usunąć interwencją medyczną. W pozostałych sytuacjach dolegliwość ma charakter wtórny i znana jest powód dolegliwości jak na przykład dolegliwość nerek czy gruczołów dokrewnych. - Spadek wartości sprzedaży preparatów obniżających ciśnienie o 18 procent z 178 mln zł w 2006 roku do 146 mln zł w 2009 jest zadziwiający nie tylko z racji na charakter choroby nadciśnienia, lecz i fakt iż cały rynek sprzedaży aptecznej w tym samym okresie wzrósł o 23 procent - analizuje Łukasz Stopa, Kierownik Zakładu Analiz Statystycznych w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia. Istotnym czynnikiem wpływającym na spadek wartości sprzedaży preparatów przeciw nadciśnieniu jest spadek średniej ceny tych leków, który szczególnie zauważalny był na przełomie 2006-2007 roku. Związany był on w pierwszej kolejności ze spadkiem średniej ceny urzędowej całej ekipy ATC za leki obniżające ciśnienie z 34,57 zł w styczniu 2006 do 30,83 zł w grudniu 2007 roku. Zmiana ta zapoczątkowała stały trend spadkowy średniej ceny opakowania, która od 2006 roku zmalała o blisko 30 groszy. W 2006 r. odnotowano nie tylko rekordową wartość sprzedaży tego typu preparatów, lecz i największą w badanym okresie liczba sprzedanych opakowań 5,85 mln sztuk. Od tego roku zarówno wartość jak i liczba sprzedanych opakowań etapowo maleje. Warto zauważyć jednak, iż liczba sprzedanych opakowań maleje zdecydowanie wolniej od wartości sprzedaży, jest to w ostatnich 4 latach spadła o 9,2% osiągając w 2009 roku wartość 5,315 mln sztuk. Jednym z czynników mających wpływ na spadającą liczba sprzedanych opakowań może być przyrost ilości tabletek w opakowaniu. W rekordowym 2006 roku w opakowaniu było od 29,3 do 30,05 tabletek, a w ubiegłym roku 2009 opakowania zawierały od 30,00 do 30,65 co znaczy wyraźny przyrost o powyżej 2 procent . Wg prognoz analityków Ogólnopolskiego Mechanizmu Ochrony Zdrowia w 2010 roku nadal utrzyma się tendencja zniżkowa zarówno w razie wartości sprzedaży, ilości sprzedanych opakowań, jak i ceny pojedynczego opakowania preparatów przeciwko nadciśnieniu. Natomiast rok 2011 powinien przynieść ustabilizowanie się rynku i niewielkie wzrosty ilości sprzedanych opakowań jak i wartości sprzedaży. Co ciekawe prognozuje się, iż cena pojedynczego opakowania będzie nadal maleć.


Czym jest Mniejsze wydatki na leki znaczenie w Leczenie M .