dodatki ratowników mogą co to znaczy

Co to jest MZ: Dodatki dla ratowników mogą być przywrócone. Co znaczy: MZ: Bonusy dla ratowników.

Czy przydatne?

MZ: Dodatki dla ratowników mogą być przywrócone definicja

Co znaczy:

Projekt zmiany ustawy o Państwowym Ratownictwie MedycznymMZ: Bonusy dla ratowników mogą być przywrócone

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przywraca on bonusy do wynagrodzenia dla członków zespołów ratownictwa medycznego i dla dyspozytorów medycznych.
Przepis nawiązuje do stanu obowiązującego do 1 lipca 2011 r. Do tej chwili funkcjonowała ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, która przewidywała bonusy do wynagrodzenia dla osób wykonujących zawód medyczny w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego.


Po 1 lipca br., przestała obowiązywać podstawa prawna do wypłacania dodatku. Nastapiło to po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej uchylającej ustawę o ZOZ-ach. W rezultacie zaprzestano wypłacania dodatków, jesli w umowie o pracę nie wyszczególniono ich, a były one wypłacane pracownikom wyłącznie na podstawie tej ustawy. Resort zdrowia uznaje potrzebę przywrócenia regulaminów w dziedzinie dodatków dla członków zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionych poprzez dysponenta jednostki, a również dla pracowników (wykonujących zawód medyczny) zatrudnionych poprzez dysponenta jednostki poza zespołami ratownictwa medycznego.


Projekt przewiduje wysokość dodatków na dotychczasowym poziomie jest to 30 procent dla członków zespołów ratownictwa medycznego i 20 procent dla dyspozytorów medycznych. liczone na podstawie kwoty godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy. Projektowany przepis – podobnie jak art. 32 ł ustawy o ZOZ-ach – dotyczyć będzie osób zatrudnionych poprzez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego na podstawie umowy o pracę.


Czym jest MZ: Dodatki dla ratowników znaczenie w Leczenie M .