nadmorskie obniża ceny usług co to znaczy

Co to jest Nadmorskie CM obniża ceny usług. Co znaczy: obniża ceny usług Nadmorskie Centrum.

Czy przydatne?

Nadmorskie CM obniża ceny usług definicja

Co znaczy:

Promocja na konsultacje rehabilitacyjneNadmorskie CM obniża ceny usług

Nadmorskie Centrum Medyczne, prowadzące sieć placówek w Gdańsku, obniżyło ceny świadczeń medycznych w dziedzinie rehabilitacji. Rada lekarza rehabilitacji kosztuje teraz 25 zł, rada kontrolna - 20 zł.
Pierwotnie wydatek rady lekarza rehabilitacji wynosił 45 zł, wydatek rady kontrolnej - 30 zł. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2010 roku.

Nadmorskie Centrum Medyczne sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (www.ncm.com.pl) posiada dziewięć przychodni na terenie Gdańska. To są przychodnie przy ulicy Biwakowej, przy ulicy Gdyńskiej, Gospody, Jagiellońskiej, Kilińskiego, Kołobrzeskiej, Piastowskiej i Świętokrzyskiej. Siedziba administracji mieści się w placówce przy ulicy Majewskich.

Nadmorskie Centrum Medyczne zatrudnia 350 pracowników etatowych, w tym powyżej 150 lekarzy. Fundamentalną opieką medyczną objętych jest powyżej 93 tysiące pacjentów. Liczba udzielanych porad specjalistycznych wynosi ok. 600 000 rocznie. Oferta usług świadczonych w poprzez Nadmorskie Centrum Medyczne jest szeroka i obejmuje: fundamentalną opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną i nocną i świąteczną obsługę chorych. Placówki prowadzi Nadmorskie Centrum Medyczne Firma z o.o. założona w grudniu 2000 roku. Prezesem Zarządu i dyrektorem jest Mieczysław Szulc-Cieplicki, wiceprezesem, dyrektorem do spraw medycznych – Barbara Reiter-Pawłowska.


Czym jest Nadmorskie CM obniża ceny znaczenie w Leczenie N .