przekształceniu zdecyduje co to znaczy

Co to jest O przekształceniu zdecyduje samorząd. Co znaczy: przekształceniu zdecyduje samorząd.

Czy przydatne?

O przekształceniu zdecyduje samorząd definicja

Co znaczy:

Julian Malicki, dyr. Centrum Onkologii w PoznaniuO przekształceniu zdecyduje samorząd

Wielkopolskie Centrum Onkologii ma nadzieję nie wykazać wyniku finansowego obligującego przekształcenie w spółkę, aczkolwiek zdaniem prof. Juliana Malickiego każda działalność medyczna, w tym onkologiczna może być prowadzona w tej formule.
- Przekształcenie może następować zawsze na wniosek właściciela albo wtedy, kiedy jednostka wykazuje stratę, której samorząd nie zamierza pokryć. Nie wiem, jakie są plany samorządu dotyczące naszej placówki, lecz nie wykazujemy utraty i mam nadzieje, iż jej nie wykażemy. Decyzja w kwestii przekształcenia nie należy jednak do nas – mówi prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.


Po sześciu miesiącach 2011 roku Centrum zanotowało 2,7 mln zł zysku netto. Wielkopolskie Centrum Onkologii jest jedynym ośrodkiem w Wielkopolsce prowadzącym pełne leczenie skojarzone nowotworów: leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu jako jedyna placówka z Polski uczestniczy w międzynarodowym 5-letnim programie TCGA, którego celem jest opracowanie atlasu genomu nowotworów.


Wielkopolskie Centrum Onkologii leczy około 700 osób na dzień. Szpital dysponuje 320 łóżkami, lecz przewarzająca część stanowią pacjenci leczeni ambulatoryjnie. Placówka dysponuje sprzętem do tomoterapii. Rocznie hospitalizowanych jest 14 tys. chorych, wykonuje się 4500 operacji i 8000 zabiegów ambulatoryjnych, radioterapii (włącznie z brachyterapią) poddawanych jest powyżej 7000 chorych, leczeniem systemowym (chemioterapią) objętych jest 4400 chorych, a ambulatoryjnie leczonych jest blisko 10 tys. pacjentów. W poradniach przyszpitalnych specjalistyczne rady onkologiczne udzielane są blisko 150 tys. pacjentów rocznie.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest O przekształceniu zdecyduje znaczenie w Leczenie O .