nzozu\ oborniki śląskie co to znaczy

Co to jest Oborniki Śląskie: 360 tys. zł dla NZOZu. Co znaczy: dla NZOZu NZOZ Specjalistyczne.

Czy przydatne?

Oborniki Śląskie: 360 tys. zł dla NZOZu definicja

Co znaczy:

Wsparcie unijne inwestycjiOborniki Śląskie: 360 tys. zł dla NZOZu

NZOZ Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne Ewa-Med w Obornikach Śląskich otrzyma 360,7 tys zł z Funduszy unijnych na projekt o wartości 448 tys. zł. na likwidację barier architektonicznych.
Samorząd zdecydował o udzieleniu dofinansowania przez wzgląd na wolnymi środkami po realizacji innych inwestycji. Projekt został przesunięty z listy rezerwowej.

NZOZ Ewa Med. dysponuje 40 miejscami opieki w pokojach 2-3 osobowych. Zakład oferuje usługi dla pacjentów w stanie wegetatywnym (apalicznym), opierające na udzielaniu całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z niekorzystnym rokowaniem, w relacji, do których zakończono postępowanie lecznicze, niewymagającym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, chirurgii, neurochirurgii, neurologii i kardiologii, którzy wymagają kompleksowej opieki lekarsko - pielęgniarskiej i rehabilitacji. Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, z kolei wydatki wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent. Oferta obejmuje między innymi leczenie farmakologiczne i dietetyczne, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, rehabilitację ogólnoustrojową: światłolecznictwo, kinezyterapię, masaż, transport, organizację terapii zajęciowej indywidualnej i zbiorowej, organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjnych, spotkania z młodzieżą, edukację zdrowotna rodziny i pacjenta.

W ramach RPO z działania modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia samorząd wybrał w sumie 34 projekty o wartości 57,8 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie 35,4 mln zł.


Czym jest Oborniki Śląskie: 360 tys. zł znaczenie w Leczenie O .