obsługa szpitali wiąże co to znaczy

Co to jest Obsługa szpitali wiąże się z kredytowaniem. Co znaczy: kredytowaniem Wpływy na rachunki.

Czy przydatne?

Obsługa szpitali wiąże się z kredytowaniem definicja

Co znaczy:

Finansowanie służby zdrowiaObsługa szpitali wiąże się z kredytowaniem

Wpływy na rachunki szpitali są bardzo zróżnicowane, zawierają się w przedziale od 20 do powyżej 100 mln złotych rocznie i zależą od wielkości i specyfiki danej placówki. Nordea składa oferty szpitalom na obsługę bieżącą wspólnie z możliwością zaciągnięcia kredytu.
Mariusz HulińskiAutor: Nordea Bank PolskaNordea Bank Polska obsługuje powyżej 100 placówek zdrowotnych w Polsce. Część z nich korzysta z kredytów. Branży szpitalnej nie traktujemy, jako podmiotów ściśle komercyjnych, które ocenia się na podstawie wypracowanego zysku. Badając szpitale pod względem umiejętności spłaty kredytu patrzymy na osiągane przychody, poziom kapitału własnego i na wartość zobowiązań krótko- i długoterminowych. Szpitale ubiegające się o kredytowanie powinny przedstawić fundamentalne sprawozdania finansowe jak: bilans, rachunek zysk i strat i przepływy gotówkowe. Wymagane jest również przedłożenie planu finansowego na bieżący rok, zestawienia kontraktów zawartych z NFZ i podstawowych dokumentów finansowych organu założycielskiego. Bank obsługuje szpitale na terenie całej Polski. Dzięki dobremu rozeznaniu w bieżących potrzebach rynku SPZOZ Nordea jest atrakcyjnym partnerem dla tego sektora. Pełna obsługa szpitala wiąże się także z obsługą rachunków pomocniczych czy także wyodrębnionych, związanych z prowadzonymi inwestycjami współfinansowanymi poprzez Unię Europejską. W latach 2008-2009 nastąpiło u większości podmiotów polepszenie sytuacji finansowej, co wynika z przeprowadzonych programów restrukturyzacyjnych. W 2009 bank udzielił kredytów na kilkadziesiąt mln złotych, z czego znacząca liczba kredytów związana była z restrukturyzacjami szpitali. W 2010 roku bank udzielał raczej kredytów inwestycyjnych zwłaszcza związanych z wykorzystaniem środków unijnych i modernizacją szpitali, wedle wymaganiami prawnymi.


Czym jest Obsługa szpitali wiąże się z znaczenie w Leczenie O .