ochrona danych osobowych co to znaczy

Co to jest Ochrona danych osobowych w ZOZ. Co znaczy: danych osobowych w ZOZ Centrum Nauki.

Czy przydatne?

Ochrona danych osobowych w ZOZ definicja

Co znaczy:

Warsztaty na temat bezpieczeństwa informacyjnegoOchrona danych osobowych w ZOZ

Centrum Nauki Medycznej CEMED, organizator profesjonalnych warsztatów i kursów dla kadry medycznej, kadry zarządzającej służbą zdrowia, pracowników spółek farmaceutycznych organizuje 11 kwietnia 2012 roku wykłady na temat ochrony danych osobowych w placówkach medycznych.
Celem warsztatu jest przekazane usystematyzowanej wiedzy na temat zasad ochrony danych osobowych w zakładach opieki zdrowotnej. Uczestnik zostanie zaznajomiony z ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych, jak także z zagadnieniami typowymi dla sektora medycznego, na przykład z zasadami udostępniania danych osobowych pacjentów, procedurami prawidłowego zabezpieczania informacji zawartych w dokumentacji papierowej i elektronicznej i zasadami obiegu i archiwizowania dokumentów medycznych.


Od początku stycznia 2012 roku obowiązuje część zapisów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która przewiduje gromadzenie i udostępnianie informacji medycznej w formie elektronicznej. Wiąże się z bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych pacjentów przy przekazywniu określonych zakresów danych.


Celem warsztatu jest przekazane usystematyzowanej wiedzy na temat zasad ochrony danych

osobowych w zakładach opieki zdrowotnej. Uczestnik zostanie zaznajomiony z ogólnymi zasadami

ochrony danych osobowych, jak także z zagadnieniami typowymi dla sektora medycznego, na przykład z

zasadami udostępniania danych osobowych pacjentów, procedurami prawidłowego zabezpieczania

informacji zawartych w dokumentacji papierowej i elektronicznej i zasadami obiegu i

archiwizowania dokumentów medycznych. Niewątpliwym atutem warsztatów jest ich forma, która

umożliwia bieżące zadawanie pytań i rozwiązywanie praktycznych problemów uczestników.

Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 – 16.00 z przerwami na lunch i kawę. Uczestnicy otrzymają na

zakończenie warsztatu certyfikaty udziału.

Wydatek udziału obejmuje udział w warsztatach, drukowane materiały warsztatowe, obiad i serwis

kawowy w przerwie w obradach.

Kierujący: dr Paweł Litwiński – adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców

Prawnych i Adwokatów. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z

zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego,

w tym najnowszego komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady między innymi

na WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i WPiA UKSW w Warszawie. Ekspert

Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Program:

1. ochrona danych osobowych medycznych - wstęp

a. prawo ochrony danych osobowych – fundamentalne definicje i założenia

b. definicja danych osobowych

c. dane osobowe medyczne – zakres definicje

d. tajemnica lekarska i jej wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych

medycznych

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych medycznych

a. kiedy mogę przetwarzać dane osobowe?

b. zakres dopuszczalnego przetwarzania danych osobowych

3. wymagania informacyjne powiązane z przetwarzaniem danych osobowych medycznych

a. wymagania informacyjne przy gromadzeniu danych osobowych

b. wymagania informacyjne istniejące poprzez cały moment przetwarzania danych osobowych

4. outsourcing a przetwarzanie danych osobowych medycznych

a. outsourcing mechanizmów przetwarzania danych osobowych a zasady ochrony danych

osobowych

b. powierzenie danych osobowych do przetwarzania

a. jak zawrzeć umowę powierzenia?

b. jakie wymagania wiążą się z powierzeniem danych osobowych do

przetwarzania?

c. tajemnica lekarska a dopuszczalność outsourcingu przetwarzania danych medycznych

a. co jest zgodne z prawem?

b. czego należy unikać?

5. udostępnianie danych osobowych medycznych

a. udostępnianie danych za zgodą osoby, której dane dotyczą

b. udostępnianie danych bez zgody osoby, które dane dotyczą

6. rejestracja zbiorów danych osobowych medycznych

7. zabezpieczenie danych osobowych medycznych

a. dokumentacja ochrony danych osobowych

b. archiwizowanie danych osobowych medycznych

8. zakończenie, rozdanie certyfikatów udziału
Adres strony internetowej organizatoraFormularz zgłoszeniowy

Czym jest Ochrona danych osobowych w ZOZ znaczenie w Leczenie O .