przychodnię diagnostykę co to znaczy

Co to jest OCR: 7 mln zł na przychodnię i diagnostykę. Co znaczy: i diagnostykę Opolskie Centrum.

Czy przydatne?

OCR: 7 mln zł na przychodnię i diagnostykę definicja

Co znaczy:

Inwestycja w zaplecze medyczneOCR: 7 mln zł na przychodnię i diagnostykę

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zamierza we wrześniu 2011 roku rozpocząć pierwszy faza inwestycji w adaptacje pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych i zaplecze diagnostyczne. Wartość projektu to 7 mln zł.- Nie uwzględnialiśmy w projekcie wydatków wyposażenia, lecz myślimy, iż oszczędności uzyskane na przetargach budowlanych pozwolą na jego zakup – mówi Jolanta Rupniewska, z-ca dyrektora do spraw ekonomicznych OCR.

Aktualnie poradnie mieszczą się w baraku, który placówka zamierza rozebrać po ich przeniesieniu do nowej lokalizacji. Za pierwszy faza inwestycji szpital zapłaci 780 tys. zł, w trakcie gdy pierwotnie wartość zamówienia była szacowana na 1,3 mln zł. Finansowanie inwestycji dzieje się przy współudziale środków unijnych w wysokości 3,2 mln zł. Placówka liczy również na dotację z urzędu marszałkowskiego. Czas realizacji prac został określony na 3 lata.

Centrum Rehabilitacji jest placówką ortopedyczno-rehabilitacyjną specjalizującą się w endoprotezoplastyce. Wykonuje ok. 800 zabiegów planowych rocznie, a czas oczekiwania, by operacja została wykonana w tej placówce, wynosi nawet cztery lata.
Aktualnie szpital posiada 19 łóżek ortopedycznych, którą to liczba chciałby zwiększyć do dwudziestu kilku, i 148 łóżek rehabilitacyjnych. Czas pobytu w szpitalu wynosi 6-7 dni. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi 15 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone 6,9 mln zł, a na rehabilitację leczniczą około 8 mln zł. W dziedzinie lecznictwa szpitalnego placówka wykonuje najwięcej planowych zabiegów ortopedycznych. Ich wartość to powyżej 5 mln zł.

Czym jest OCR: 7 mln zł na przychodnię znaczenie w Leczenie O .