rozbudowa bloku operacyjnego co to znaczy

Co to jest OCR: rozbudowa bloku operacyjnego. Co znaczy: Opolskie Centrum Rehabilitacji w.

Czy przydatne?

OCR: rozbudowa bloku operacyjnego definicja

Co znaczy:

Inwestycja w ramach PPPOCR: rozbudowa bloku operacyjnego

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie planuje realizację inwestycji w rozbudowę bloku operacyjnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do szpitala zgłosiła się jedna spółka z ofertą takiej współpracy. Samorząd nie rezygnuje również z pozyskiwania środków unijnych.


Wartość projektu inwestycyjnego w OCR w Korfantowie to kilkanaście mln złotych. Obejmuje budowę bloku operacyjnego i adaptację budynków na przychodnie.

Partnerstwo publiczno-prywatne to nowa sposobność pozyskiwania funduszy na konieczne inwestycje. Dotąd nie ma przykładów zrealizowanych takich projektów w Polsce w dziedzinie lecznictwa. Pierwszym projektem ma szansę być budowa szpitala w Żywcu, gdzie chęć uczestnictwa zgłosiła kanadyjska spółka InterHealth Canada. Na razie nie powiodło się uzyskać informacji jaka firma jest zainteresowana partnerstwem w Korfantowie.

Wg specjalistów zainteresowanie prowadzeniem inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego może się w Polsce zwiększyć przez wzgląd na zeszłorocznymi zmianami w regulaminach prawnych.
Wg uczestników rynku są one aktualnie bardziej czytelne i pozwalają na monitorowanie przepływu zaangażowania finansowego każdej ze stron projektu: i tej publicznej, i prywatnej. Stało się tak między innymi za sprawą umożliwienia wnoszenia aportem poprzez partnera prywatnego pieniężnego własnego wkładu do powoływanej poprzez obie strony firmy.

Centrum Rehabilitacji jest placówką ortopedyczno-rehabilitacyjną specjalizującą się w endoprotezoplastyce. Wykonuje ok. 800 zabiegów planowych rocznie, a czas oczekiwania, by operacja została wykonana w tej placówce wynosi nawet cztery lata. aktualnie szpital posiada 19 łóżek ortopedycznych, którą to liczba chciałby zwiększyć do dwudziestu kilku, i 148 łóżek rehabilitacyjnych. Czas pobytu w szpitalu wynosi 6-7 dni.
Czym jest OCR: rozbudowa bloku znaczenie w Leczenie O .