oddziały czekają podział co to znaczy

Co to jest Oddziały NFZ czekają na podział rezerwy. Co znaczy: czekają na podział rezerwy Rezerwa.

Czy przydatne?

Oddziały NFZ czekają na podział rezerwy definicja

Co znaczy:

Dodatkowe fundusze na leczenie w 2011 rokuOddziały NFZ czekają na podział rezerwy

Rezerwa celowa tworzona co roku poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia powinna zostać wydatkowana do końca roku. Na razie Fundusz nie podjął decyzji o sposobie podziału rezerwy. Przedtem planowano wydać kapitał na usługi specjalistyczne, w tym AOS.
Rezerwa został w części przeznaczona na finansowanie leczenia w ramach migracji ubezpieczonych. Pozostałe 420 mln zł jest w dyspozycji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wg poprzednich zapowiedzi wrzesień jest miesiącem, gdzie powinny zostać podjęte decyzje. Podział pieniędzy może być odmienny od pierwotnie zakładanego finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w nowym systemie rozliczeń, a więc wspólnie ze świadczeniami dotąd wykonywanymi w warunkach szpitalnych.


Małopolski oddział NFZ już poinformował, iż nieznacznie zmniejszy kwotę przeznaczoną na finansowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do ok. 169 mln zł w drugim półroczu 2011 z poziomu ok. 171 mln zł w pierwszym półroczu. Na niektóre świadczenia pula została jednak powiększona. Nowy mechanizm zakłada rozliczenie z Funduszem po zakończeniu leczenia, a nie - jak poprzednio - rozliczenie po udzieleniu rady lekarskiej. Porad lekarskich mogło być kilka w zależności od typu choroby. W obecnym systemie cena terapii jest generowana na podstawie liczby punktów o określonej wartości przyporządkowanych do poszczególnych schorzeń i ich grup. W starym systemie wycena dokonywana była w oparciu o określoną stawkę. Z jednej strony więc z puli punktów przyznanych na realizację kontraktu w danej placówce może ubywać więcej w przeliczeniu na leczenie jednego pacjenta, z drugiej - mniej może być wizyt tego samego pacjenta przez wzgląd na leczeniem danego schorzenia.


w czasie gdy oddziały czekają na decyzje dotyczącą podziału rezerwy. Podkarpacki oddział dokonał przesunięć z refundacji leków, by tymczasowo rozwiązać problem niemożności leczenia pacjentów chorych na nowotwory w placówce w Brzozowie.


Czym jest Oddziały NFZ czekają na znaczenie w Leczenie O .