oferta kredytowa placówek co to znaczy

Co to jest Oferta kredytowa dla placówek medycznych. Co znaczy: medycznych Bank Gospodarstwa.

Czy przydatne?

Oferta kredytowa dla placówek medycznych definicja

Co znaczy:

Finansowanie ochrony zdrowiaOferta kredytowa dla placówek medycznych

Bank Gospodarstwa Krajowego ma specjalną ofertę do placówek medycznych mającym finansowanie ze środków publicznych na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bank proponuje szpitalom i prywatnym centrom kredyt obrotowy z zabezpieczeniem w formie cesji kontraktu z NFZ.
Szpital w Starachowicach to pierwszy beneficjent nowej pożyczki BGKAutor: www.szpital.starachowice.plNie jest określona max. wartość kredytu, który placówka medyczna, w tym szpital publiczny może zaciągnąć w BGK. Kryterium progowym jest jednak posiadanie kontraktu NFZ o wartości minimalnej 200 tys. zł. Pierwsza umowa kredytowa zostanie dziś (17 sierpnia 2011 roku) podpisana ze szpitalem powiatowym w Starachowicach.


Szpitale publiczne korzystają aktualnie z usług wyspecjalizowanych spółek udzielających pożyczek zabezpieczonych wekslem albo cesją kontraktu. Spółki pożyczają kapitał na spłatę wierzytelności, finansowanie bieżącej działalności, czy także inwestycje zarówno budowlane, jak i sprzętowe. To jest droższa opcja niż kredyt bankowy, którego zaciągnięcie warunkuje odpowiednia kondycja finansowa placówki medycznej i finansowanie NFZ na akceptowalnym poprzez bank poziomie. Stąd szpitale, szczególnie publiczne, chętniej korzystają z pożyczek niż z kredytów.


w czasie gdy zapotrzebowanie na środki jest wielkie. Jedna z spółek świadczących usługi finansowe, Electus szacuje, iż pośrodku sześciu pierwszych miesięcy 2011 roku szpitale, ponieważ one są kluczowymi klientami spółki, potrzebowały blisko 0,5 mld zł środków. Tylko w czerwcu 2011 roku zgłoszono zapotrzebowanie o wartości 147 mln zł.


>>>w czasie gdy z ankiet przeprowadzonych ma potrzeby raportu firmy Magellan i spółki SMG/KRC wynika, iż 40 procent dyrektorów szpitali publicznych i 56 procent dyrektorów szpitali prowadzonych poprzez firmy ustala inwestycje w aparaturę medyczną jako potrzebne. Równocześnie przez wzgląd na zapotrzebowaniem na sprzęt zainteresowaniem może cieszyć się finansowanie jego zakupu, prognozują autorzy raportu, aczkolwiek zastrzegają, iż na skutek zadłużenia szpitali największy popyt będzie na usługi finansowe z przeznaczeniem na uregulowanie zaległych płatności. Raport zwraca jednak uwagę na to, iż niedopasowanie przepływów finansowych w publicznej służbie zdrowia, a z drugiej strony konieczność dokonywania inwestycji wpłynie na popyt na usługi finansowe. Kredyt obrotowy może umożliwić dostęp do pieniędzy w momencie, kiedy są one w najwyższym stopniu potrzebne, w trakcie gdy terminy płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia są oddalone w okresie - tym bardziej, iż Fundusz jako jedno z mierników rankingujących uzyskanie kontraktu zmienia odpowiednie wyposażenie sprzętowe.


Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczy w realizacji gospodarczych zadań państwa. Zarządza środkami kilku funduszy celowych i różnymi programami rządowymi. Bank, poza realizacją zadań rządowych, prowadzi działalność komercyjną na rynku korporacyjnym i detalicznym.


Czym jest Oferta kredytowa dla placówek znaczenie w Leczenie O .