oferta połączonych szpitali co to znaczy

Co to jest Oferta połączonych szpitali może się uzupełniać. Co znaczy: połączonych szpitali może.

Czy przydatne?

Oferta połączonych szpitali może się uzupełniać definicja

Co znaczy:

Franciszek Miśkowicz, wicestarosta jasielskiOferta połączonych szpitali może się uzupełniać

Utworzenie firmy finansowanej z dwóch różnych oddziałów wojewódzkich NFZ stanowi problem gdyż każdy oddział odmiennie wycenia przyznawane w konkursach punkty i świadczenia. Oferta połączonych szpitali w Jaśle i Gorlicach mogłaby się jednak uzupełniać
- Aktualnie każdy szuka rozwiązań na swoim terenie – mówi Franciszek Miśkowicz, wicestarosta jasielski. – Na razie jesteśmy w fazie opracowań wstępnych. Kluczowym problemem jest finansowanie z dwóch różnych oddziałów Funduszu. Gdyby szpitale działały na terenie jednego województwa, nie byłoby problemu z utworzeniem firmy.


Koncepcja zakłada objęcie powiatu jasielskiego częścią oferty szpitala w Gorlicach i odwrotnie. W szpitalu jasielskim trzeba jednak zainwestować w nowy blok operacyjny. Samorząd deklaruje, iż znajdzie fundusze na projekt.


- Nie wyobrażamy sobie połączenia szpitali bez budowy bloku operacyjnego w Jaśle, gdyż w takiej sytuacji działalność oddziałów funkcjonujących w oparciu o blok byłaby wygaszana. Równocześnie szpital w Gorlicach nie jest w stanie zapewnić świadczeń na rzecz mieszkańców dwóch powiatów. Teren zamieszkuje ok. 200 tys. osób. Blok jest niezbędny tym bardziej, iż szpital w Jaśle mógłby wtedy szukać dodatkowych wpływów z usług komercyjnych, w trakcie gdy gorlicki blokuje 5-letni czas trwałości projektu, gdyż ich blok operacyjny był finansowany ze środków unijnych.


Przekształcenie szpitala w Jaśle w spółkę musi nastąpić, gdyż rośnie zadłużenie placówki. Decyzja jednak należy do samorządu.


Ministerstwo Zdrowia przyznaje, iż aktualnie nie jest możliwe finansowanie firmy z dwóch oddziałów NFZ. Sytuacje ma rozwiązań przygotowywana Ustawa o rachunku wydatków i powołaniu Agencji Taryfikacji Świadczeń Zdrowotnych. W przypadku jej powołania wyceniane ma być określone świadczenie z przypisaną wartością punktową. Zadaniem Agencji byłoby ustalanie taryfy świadczeń rozumianej jako kolekcja świadczeń gwarantowanych (zdefiniowanych jako pozycje rozliczeniowe w stosunkach płatnik-świadczeniodawca) i przypisanych im wartości względnych, wyrażonych w punktach. Umożliwi to finansowanie procedur medycznych naprawdę tam, gdzie są one realizowane bez ograniczania dostępu do środków z racji na region działania oddziału wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.PRZEKSZTAŁCENIA SZPITALI W firmy PRAWA HANDLOWEGO

FORUM SZPITALI POLSKICH MEDMARKET, 24 LISTOPADA 2011


24 listopada 2011 roku w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się Forum Szpitali Polskich Medmarket 2011 (www.forummedmarket.pl). Tematem konferencji będzie mechanizm przekształceń szpitali. W debacie wezmą udział dyrektorzy szpitali, przedstawiciele organów założycielskich, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, a również prawnicy i analitycy doradzający w procesie przekształceń.


Celem konferencji jest badanie warunków, które są fundamentem powodzenia procesu przekształcenia szpitala.


PRZEKSZTAŁCENIA SZPITALI W firmy PRAWA HANDLOWEGO

FORUM SZPITALI POLSKICH MEDMARKET, 24 LISTOPADA 2011


24 listopada 2011 roku w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się Forum Szpitali Polskich Medmarket 2011 (http://www.forummedmarket.p). Tematem konferencji będzie mechanizm przekształceń szpitali. W debacie uczestniczyć będą dyrektorzy szpitali, przedstawiciele organów założycielskich, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, a również prawnicy i analitycy doradzający w procesie przekształceń. Celem konferencji jest badanie warunków, które są fundamentem powodzenia procesu przekształcenia szpitala.


Czym jest Oferta połączonych szpitali znaczenie w Leczenie O .