ograniczenia trosce poziom co to znaczy

Co to jest Ograniczenia w trosce o poziom zadłużenia. Co znaczy: Ograniczenia w trosce o poziom.

Czy przydatne?

Ograniczenia w trosce o poziom zadłużenia definicja

Co znaczy:

Krystyna Łukomska, z-ca dyr. szp. specjalistycznego, BytomOgraniczenia w trosce o poziom zadłużenia

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu ogranicza wykonywanie leczenia powyżej limit z obawy poprzez zwiększaniem zadłużenia. Placówka na razie nie ma informacji, czy zostanie przekształcona, czy pozostanie SP ZOZ.
- jakiekolwiek decyzje jeszcze nie zapadły – mówi doktor medycyny Krystyna Nickel- Łukomska, z-ca dyrektora do spraw lecznictwa. – Ograniczamy wykonywanie kontraktu powyżej limit, tak aby nie popadać w zadłużenie, aczkolwiek są kolejki oczekujących. Nie ograniczamy potrzeb pacjentów, którzy muszą dostać konieczne leki.


aktualnie placówka przygotowuje się do kontraktowania świadczeń. Zamierza złożyć ofertę we wszystkich prowadzonych >>aktualnie zakresach.


Placówka prowadzi cztery oddziały kliniczne: chorób wewnętrznych, angiologii i medycyny fizykalnej, ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej, pediatrii z pododdziałem dziennego pobytu, chirurgii ogólnej i chirurgii endokrynologicznej, a również oddziały: położnictwa i ginekologii, anestezjologii, otolaryngologiczny dzieci, chirurgii dzieci, chirurgii małoinwazyjnej i zabiegów krótkoterminowych, dermatologii i wenerologii, a takze dwa oddziały noworodkowe. Kontrakt placówki w 2011 roku wynosi 47,6 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone 41,2 mln zł. Umowy o największej wartości obejmują świadczenia z zakresu neonatologii – 7,5 mln zł. W placówce przeprowadzane są operacje dzieci będących jeszcze w łonie matki.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Ograniczenia w trosce o znaczenie w Leczenie O .