przejęcie przez spółkę co to znaczy

Co to jest OLK: przejęcie przez spółkę pracowniczą. Co znaczy: spółkę pracowniczą Centrum Medyczne.

Czy przydatne?

OLK: przejęcie przez spółkę pracowniczą definicja

Co znaczy:

Komercjalizacja przychodni kolejowejOLK: przejęcie poprzez spółkę pracowniczą

Centrum Medyczne Batorego w Nowym Sączu, firma pracownicza przejęła od 1 lutego 2011 roku działalność medyczną Obwodu Lecznictwa Kolejowego. To jest równoznaczne z przejęciem kontraktu z NFZ, który placówka zawarla na rok 2011 w wysokości 1,58 mln zł.


Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dziennie 7 marca 2011 roku ma wartość 639 tys. zł, rehabilitacja lecznicza – 317 tys. zł, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 341,6 tys. zł. AOS na 2011 rok obejmuje także świadczenia z zakresu medycyny sportowej, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki, otolaryngologii, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, świadczenia w dziedzinie urologii. W 2010 roku Obwód Lecznictwa Kolejowego dysponował finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 3,95 mln zł, łącznie z leczeniem stomatologicznym wartym około 1,3 mln zł. W 2010 roku kontrakt obejmował również świadczenia z zakresu neurologii, dermatologii i wenerologii, leczenie gruźlicy i chorób płuc, świadczenia w dziedzinie preluksacji.

Prócz przejmowanego kontraktu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną Centrum Medyczne Batorego dysponuje już powyżej milionem złotych na leczenie stomatologiczne, w tym świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. firma Centrum Medyczne Batorego, która przejęła działalność leczniczą OLK jest w 100 procentach własnością 78 pracowników zakładu. Świadczeniami jest objętych około 20 tys. pacjentów. firma Centrum Medyczne Batorego została utworzona w 2009 roku.

Czym jest OLK: przejęcie przez spółkę znaczenie w Leczenie O .