olsztyn banku spółdzielczego co to znaczy

Co to jest Olsztyn: 2 mln zł z banku spółdzielczego. Co znaczy: spółdzielczego Warmiński Bank.

Czy przydatne?

Olsztyn: 2 mln zł z banku spółdzielczego definicja

Co znaczy:

Szpital potrzebuje środkówOlsztyn: 2 mln zł z banku spółdzielczego

Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Jonkowie udzieli 2 mln zł kredytu Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Olsztynie. Placówka zapłaci za kapitał 676,4 tys. zł. Bank został wybrany w trybie negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia po wcześniejszym unieważnieniu prowadzonego postępowania.
- Uwzględniając warunki rynkowe wymagane przy ubieganiu się o zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2010 r szpital zmuszony był do zakupu sprzętu medycznego z własnych środków. Wobec braku możliwości zapłaty poprzez NFZ za usługi medyczne wykonane w 2009 r. powstałe zobowiązania nie znalazły pokrycia w uzyskanych przychodach. W takiej sytuacji placówka zmuszona jest zaciągnąć kredyt na moment 6 lat, który da sposobność rozłożenia zaległych zobowiązań na 72 raty i uniemożliwi zajęcia komornicze, które mogłyby doprowadzić do załamania płynności finansowej szpitala – napisała placówka. Szpital w 2009 roku miał w sumie 18, 68 mln zł przychodów. Wydatki działalności operacyjnej wyniosły 21,5 mln zł. Utrata była na poziomie 2 mln zł. Kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne w roku 2010 wynosi 12 mln zł.

Szpital zatrudnia 227 osób na umowę o pracę i 48 na umowach cywilno-prawnych. Prowadzi siedem oddziałów, w tym neurologiczny, neurochirurgiczny z klinika neurochirurgii, otolaryngologiczny, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii. Szpital utworzono na bazie majątku szpitala wojskowego, którego przekazanie nastąpiło w kwietniu 2009 roku. Przy placówce funkcjonują również poradnie specjalistyczne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jednym z najmłodszych w Polsce. Powstał w 1999 roku z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Kierunek lekarski otwarto w roku akademickim 2008/2009.


Czym jest Olsztyn: 2 mln zł z banku znaczenie w Leczenie O .