olsztyn budowa szpitala co to znaczy

Co to jest Olsztyn: budowa szpitala w listopadzie 2010. Co znaczy: listopadzie 2010 Uniwersytet.

Czy przydatne?

Olsztyn: budowa szpitala w listopadzie 2010 definicja

Co znaczy:

Placówka inwestuje 25 mln złOlsztyn: budowa szpitala w listopadzie 2010

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w listopadzie 2010 roku zamierza rozpocząć budowę nowego budynku szpitala. Wydatek prac rozbiórkowych i budowlanych jest szacowany na 25 mln zł. Projekt powinien zostać zrealizowany do września 2012 roku.
Ogłoszony przetarg dotyczy rozbiórki części obiektów dawnego szpitala wojskowego w Olsztynie, przebudowy istniejących budynków na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego i budowy i przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej. Oferty mozna składać do 27 sierpnia 2010 roku. Placówka ma zapewnione 22 mln zł z UE z programu rewitalizacji obiektów powojskowych w ramach RPO. W planach jest budowa budynku o pow. 6,5 tys. m kw. Zostaną do niego przeniesione oddziały na początku chirurgiczny z blokiem operacyjnym, oddział intensywnej opieki medycznej, pracownie diagnostyczne i oddział neurologiczny i otolaryngologiczny. Szpital liczy na powiększenie liczby łóżek do około 200 z aktualnych 147. Spośród starych budynków szpitala po zrealizowaniu inwestycji użytkowany będzie jeden. W miejscu obecnego oddziału chirurgii ogólnej umieszczony zostanie oddział chorób wewnętrznych. Pozostałe budynki zostaną zaadaptowane na potrzeby naukowo-dydaktyczne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińskio Mazurskiego wspólnie z przychodnią posiada 7 oddziałów: otolaryngologiczny, chirurgii ogólnej z małoinwazyjnej. Szpital zatrudnia 227 osób na umowę o pracę i 48 na umowach cywilno-prawnych. Przy placówce funkcjonują również poradnie specjalistyczne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jednym z najmłodszych w Polsce. Powstał w 1999 roku z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Kierunek lekarski otwarto w roku akademickim 2009/2009.


Czym jest Olsztyn: budowa szpitala w znaczenie w Leczenie O .