olsztyn certyfikat jakości co to znaczy

Co to jest Olsztyn: Certyfikat jakości dla szpitala. Co znaczy: szpitala Miejski Szpital Zespolony.

Czy przydatne?

Olsztyn: Certyfikat jakości dla szpitala definicja

Co znaczy:

Potwierdzenie jakości usługOlsztyn: Certyfikat jakości dla szpitala

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie uzyskał ponowne potwierdzenie jakości świadczonych usług poprzez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Certyfikat jest istotny 3 lata i obejmuje nowe standardy postępowania przy prowadzeniu leczenia.
- Certyfikat został nam przedłużony przy uwzględnieniu nowych wytycznych, które wymagają stosowania ściśle ustalonych standardów – mówi Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk – Zwracamy uwagę na warunki środowiskowe, na patologie w rodzinie. Plan leczenia jest uzgadniany pomiędzy lekarzem, a pielęgniarką czasem z pomocą fizjoterapeuty. Precyzyjnie jest wypełniana dokumentacja, by możliwe było odtworzenie, kto prowadził danego pacjenta, jakie są wytyczne postępowania w konkretnych sytuacjach.


Nowe standardy są poszerzone o dział diagnostyki obrazowej i dział praw pacjenta, zaostrzone w obszarze bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. Większy nacisk przy przyznawaniu certyfikatów jest aktualnie położony na monitorowanie działalności klinicznej, analizę zdarzeń niepożądanych, zwłaszcza przedłużonych hospitalizacji, zgonów okołooperacyjnych, reoperacji.


Program akredytacji szpitali funkcjonuje w Polsce od 1998 roku, jest opracowany i prowadzony poprzez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie.


Szpital Miejski w Olsztynie prowadzi 15 oddziałów, w tym 10 zabiegowych takich jak na przykład torakochirurgii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczny. Mieszczą się przy ul. Niepodległości 44. Placówka rocznie wykonuje około 9 tys. operacji i przyjmuje 1,8 tys. porodów. Hospitalizuje około 20 tys. pacjentów pośrodku roku i udziela powyżej 20 tys. porad.


Czym jest Olsztyn: Certyfikat jakości znaczenie w Leczenie O .